Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte
Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte

– I 2021 eksploderte etterspørselen etter arbeidskraft. Noen næringer hadde problemer med å skaffe relevant kompetanse, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

 I fjor ble det registrert 484.000 ledige stillinger på arbeidsplassen.no. Legger vi til antallet som arbeidsgivere meldte til NAV-kontorer og som ikke ble offentlig utlyst, var totalt antall ledige stillinger 545 000. Det er en økning på 30 prosent sammenlignet med normalåret 2019, da det totale antall ledige stillinger var 420 000.

//

– I 2021 eksploderte etterspørselen etter arbeidskraft. Noen næringer hadde problemer med å skaffe relevant kompetanse.

NAV-DIREKTØR HANS CHRISTIAN HOLTE

For mange jobbsøkere betød det rekordstore antallet ledige stillinger bedre muligheter til å komme seg i jobb. Mange av de som mistet jobben sin i første del av koronaperioden kom seg inn i arbeidslivet igjen. Høsten 2021 var ledigheten tilbake på samme nivå som i 2019.

Holte er overrasket over hvor fort arbeidsmarkedet hentet seg inn igjen.

Rekord i ledige stillinger 2021
Klikk på bildet for å se flere tall i presentasjonen "2021 // Rekord i ledige stillinger" (pdf)

– Våren 2020 så det ganske dystert ut. Vi hadde et skred av permitterte arbeidssøkere og den høyeste arbeidsledigheten noen gang målt i Norge. Nå ser det mye lysere ut.

Venter fortsatt nedgang i ledigheten

Pandemien har i stor grad preget situasjonen på arbeidsmarkedet i snart to år. Selv om det fortsatt er noe usikkerhet knyttet til utviklingen, forventer NAV at ledigheten vil fortsette å gå ned og at enkelte næringer vil slite med å få tak i arbeidskraft.

For å sikre at arbeidsgivere få den kompetansen de trenger, må flere fullføre videregående skole og flere ta utdanning innen yrkesrettede fag og innen helse og omsorg, sier Holte.

 Flere årsaker til etterspørselen etter arbeidskraft

Den største etterspørselen etter arbeidskraft var innenfor helse- og sosiale tjenester, der det ble lyst ut 110 000 stillinger. Det er en økning på 30 prosent.

Som vi vet, har helsetjenesten opplevd et særlig press under pandemien. Økt sykefravær og smitteverntiltak har ført til et stort behov for folk i denne næringen, sier Holte.

Det er også andre næringer som peker seg ut med en sterk økning i utlyste stillinger fra 2019 til 2021:

Næring: Antall stillinger utlyst i 2021
  • Overnatting og servering:
30 000 (+ 76 %)
  • Bygg og anlegg:
25 000 (+ 39 %)
  • Varehandel:
49 000 (+ 36 %)
  • Offentlig forvaltning:
50  000 (+ 35 %)
  • Helse- og sosiale tjenester
110  000 (+ 30 %)
  • Undervisning:
32 000 (+ 23 %)

 Da samfunnet åpnet opp våren 2021 fikk særlig overnatting- og serveringsvirksomheter det travelt med å rekruttere folk igjen. Mange tidligere ansatte hadde kanskje funnet seg nye jobber eller gått tilbake til studier, sier Holte.

De fleste næringer har hatt økt etterspørsel etter arbeidskraft gjennom hele året. Holte sier at årsakene til etterspørselen i disse næringene er sammensatt.

 Noe handler om fravær av utenlandsk arbeidskraft, og det handler også om at koronapandemien har skapt nye behov i markedet. Utvikling av nettbutikker og økt behov for levering av varer på døren er noen eksempler, sier Holte.