– Vi er den største NAV-regionen i landet, så dette er viktig å være med på og noe vi er stolte av, sier Ole-Johnny Rom Hansen, avdelingsdirektør for Fellestjenester i NAV Øst-Viken.

Samarbeid med NAV Oslo

ROB0287, som roboten heter, behandler elektroniske søknader som tiltakspenger og barnetillegg. Resultatet er raskere saksbehandling og økt effektivitet.

Ole-Johnny Rom Hansen, avdelingsdirektør i NAV Øst-Viken

– Vi deler roboten med NAV Tiltak Oslo, som var først ute. Vi er veldig fornøyde med at vi kom på banen såpass tidlig, sier Hansen.

Seniorrådgiver ved NAV Tiltak Oslo, Taulant Haxhiu, har vært sentral i utviklingsarbeidet.

– Det er første gang i NAV en robot tar seg av saksbehandlingsprosessen fra A til Å. Erfaringene så langt er svært gode. En robotisert behandlingsprosess vil føre til kortere behandlingstid, og dermed færre henvendelser til NAV, Haxhiu.

Alle saker sjekkes nøye

Stine Jarlstad, teamleder ved NAV Tiltak i Øst-Viken, forteller at roboten er definert som en saksbehandler.

– Vi har allerede god hjelp av roboten, men manuelt arbeid med vurderinger og individuell skjønnsutøvelse er fremdeles nødvendig. Alle saker sjekkes nøye av besluttere i etterkant, så det er ikke snakk om at roboten erstatter våre medarbeidere, sier Jarlstad.

Stanser ved avvik

Den nye kollegaen kan ta seg av minst 200 søknader i løpet av en arbeidsdag, men stanser hvis den finner avvik. For at den skal gjøre jobben sin, er det viktig at sakene fra NAV-kontorene er riktig registrert i fagsystemene. Hvis noe er registrert feil, sendes saken til manuell behandling.

Roboten er ikke ferdigutviklet, og framover er en viktig del av utviklingen å oppdage og fjerne «barnesykdommer».

– Foreløpig behandler den kun tiltakspenger og barnetillegg, men på sikt er det meningen at den skal ta en større del av saksbehandlingen, blant annet søknader om forlengelser, sier Hansen.