Arbeids- og tjenestedirektør i NAV, Kjell Hugvik

EBA er en bransjeforening som representerer 245 bedrifter og nærmere 25 000 ansatte. Hvert år trenger de nesten 8 000 nye fagarbeidere. Avtalen skal bidra til at bedriftene i EBA får dekket sitt behov for arbeidskraft, samtidig som flere av NAVs brukere kommer i jobb.

– Målet med avtalen er at flere kommer i jobb, særlig de som står utenfor på grunn av «hull i CV-en», lite etterspurt kompetanse eller helseproblemer. Unge vil bli høyt prioritert. Vi håper å få til gode kvalifiseringsløp i samarbeid med fylkesmann og virksomheter i bransjen, sier arbeids- og tjenestedirektør i NAV, Kjell Hugvik.

Samarbeidet er godt i gang i flere fylker. NAV i Troms og Finnmark har allerede signert den første regionale avtalen, med EBA i Hålogaland. Her er intensjonen å bruke arbeidsplassen som en læringsarena for å oppnå fagbrev, for å få på plass den formelle kompetansen. Tanken er at gjennom å sikre fagbrev, vil man i større grad klare å beholde personer varig i arbeid.

– Det har vært en god start, og vi forventer flere resultater utover i 2019, sier Hugvik.