Hvert år er det 130 000 personer som skal ha en ytelse fra NAV i forbindelse med fødsel eller adopsjon. De aller fleste skal enten søke om foreldrepenger, eller de skal endre eller utsette foreldrepengeperioden. Resten, omkring 10 000 personer, søker om engangsstønad, som er aktuell for de som ikke har rett til foreldrepenger.

Har begynt med automatisk saksbehandling

Karin Bøhlerengen, prosjektleder for Foreldrepengeprosjektet

I 2014 ble søknad om foreldrepenger gjort digital, mens utsettelse og endringer fremdeles måtte sendes i posten. Det samme gjaldt søknader om engangsstønad.
I april i fjor kom den digitale endringssøknaden, og tidligere i år ble saksbehandlingen av engangsstønad automatisert og den digitale søknaden oppgradert.

– I og med at dette er en liten ytelse i NAV-sammenheng, ble den «prøvekanin» før foreldrepenger også gjøres automatisk senere i år, forteller Karin Bøhlerengen, leder av Foreldrepengeprosjektet, som er en del av Prosjekt 2 i NAV.

Erstatter 750 000 papirskjemaer

Det er fortsatt mulig å søke om engangsstønad på papir, men hvis man bruker den digitale versjonen, går både søknadsprosessen og saksbehandlingen raskere.
Alle søknader blir behandlet automatisk, men NAV har fortsatt noen oppgaver som må gjøres manuelt. Saksbehandleren må for eksempel godkjenne jordmorens bekreftelse på at moren har passert 27 svangerskapsuker.

// Foreldrepenge-prosjektet
  • utvikler og innfører nye IT-løsninger og arbeidsprosesser for foreldrepenger og engangsstønad
  • utvikler og innfører nye IT-løsninger og arbeidsprosesser for foreldrepenger og engangsstønad
  • varer fra 2016-2019
  • vil forenkle omkring 180 000 søknadsprosesser i året
  • koster omkring 750 millioner kroner

Når også foreldrepengesøknader blir automatisert i høst, blir det en kjempeforbedring ikke bare for søkerne, men også for arbeidsgivere – og NAV. Samtidig må nemlig omkring 210.000 arbeidsgivere sende inn inntektsopplysninger digitalt. Den digitale inntektsmeldingen vil etter hvert erstatte 750 000 papirbaserte skjemaer i året.
I Prosjekt 3, som etter planen starter neste år, vil også store deler av saksbehandlingen av sykepengeområdet bli automatisert.

Prioriterer de det er flest av

Regelverket for foreldrepenger er komplisert, og Bøhlerengen og hennes team har derfor fått gjennomslag for en rekke forslag til forenklinger i lovverket.
– Dermed kan vi automatisere mer, men det vil fortsatt være ganske mange unntakstilfeller som krever at en saksbehandler gjør en skjønnsmessig vurdering. Det koster penger å utvikle de digitale løsningene, og vi er nødt til å prioritere de sakene det er flest av, sier Bøhlerengen.

Digital planlegging av foreldrepengeperioden

Nytt i år er også den første versjonen av en foreldrepengeplanlegger, som ble lansert på nav.no i midten av mars i år.
– Det er et etterlengtet verktøy for foreldre, og vi skal bygge ut funksjonaliteten utover året. Etter hvert vil den gjøres tilgjengelig i en pålogget versjon, slik at den automatisk blir tilpasset hver enkelt, sier Bøhlerengen.

I vår ble også den første versjonen av chatboten Frida tilgjengelig på nav.no. «Hun» skal gi foreldre automatiske svar på spørsmål om foreldrepenger, engangsstønad og svangerskapspenger hele døgnet.
– Frida er den første chatboten i NAV, så det blir spennende å følge med på hvordan brukerne liker denne digitale tjenesten. Sammen med NAV Kontaktsenter følger vi med på samtalene med brukerne og retter opp der vi synes Frida gjør en for dårlig jobb, sier Bøhlerengen.