Infografikken viser andelen arbeidstakere fordelt på ulike alderstrinn som har samme arbeidsgiver eller har byttet arbeidsgiver ti år etter oppslagstidspunktet.
Infografikken viser andelen arbeidstakere fordelt på ulike alderstrinn som har samme arbeidsgiver eller har byttet arbeidsgiver ti år etter oppslagstidspunktet.

Seniorene blir lengst hos samme arbeidsgiver

Over halvparten av 50-åringene jobber for samme arbeidsgiver når de er 60 år. Blant 55-åringene er de fleste er ute av arbeidslivet når de har fylt 65 år.


En ny NAV-analyse bygger på anonymiserte data om arbeidstakere i 2007 for å se hvor de er ti år senere: Jobber de i samme virksomhet, har de byttet arbeidsgiver, eller er de ute av arbeidslivet?

– Analysen viser at mens kun én av fem 25-åringer jobber for samme arbeidsgiver ti år senere, gjør over halvparten av arbeidstakerne i 50-årene det. Blant 25-åringene har to av tre byttet arbeidsgiver, sier seksjonssjef Ulf Andersen i NAV.

Ulf Andersen, seksjonssjef i NAV.

Han mener det kan være flere grunner til at eldre arbeidstakere blir lengre hos samme arbeidsgiver enn de unge.

– Én forklaring kan være at yngre arbeidstakere leter etter «den rette» arbeidsgiveren, mens de eldre har slått seg mer til ro hos nåværende arbeidsgiver. Det kan også være et utrykk for at mulighetene for bytte av arbeidsgiver er større for de yngre arbeidstakerne, sier Andersen.

I analysen kommer det også fram at blant 55-åringene som var registrert med et arbeidsforhold i 2007, var de fleste ute av arbeidslivet ti år senere.

– Pensjonsreformen har ført til at flere velger å ta ut pensjon før de fyller 67 år, og mange eldre har full eller gradert uføretrygd før de når pensjonsalderen. De siste årene har mellom 20 og 30 prosent av befolkningen mellom 60-64 år mottatt full eller delvis uføretrygd, sier Andersen.

Ikke alle er registrert som arbeidstakere i NAVs registre ti år senere. Dette kan bety at de er selvstendig næringsdrivende, under utdanning, mottar trygd, har flyttet til utlandet eller er døde.


FacebookTwitterLinkedInEmail