NAV har tatt et dykk i statistikken for serveringsvirksomheter for å se hvilke utslag den andre runden med strenge smittevernstiltak har gitt så langt.

Profilbilde av Ulf Andersen
Ulf Andersen, statistikksjef i NAV

– Serveringsnæringen var i tillegg til reiseliv og overnatting blant de som ble aller hardest påvirket av koronapandemien og nedstengningen 12. mars. Etter en jevn nedgang i antall permitterte over mange måneder, ser vi nå en ny økning for serveringsnæringen. I midten av november ser vi blant annet at kokker og servitører er de enkeltyrkene i Norge med flest permitterte, sier NAVs statistikksjef Ulf Andersen.

33 500 permitterte
Tallene viser store endringer for denne næringen det siste året:

  • Fra et svært lavt nivå på 175 permitterte i februar, spratt antallet for denne næringen opp til hele 33 500 permitterte i april.
  • Fra april og til utgangen av oktober sank tallet til 8 000 – et fortsatt høyt tall.
  • De første to ukene av november steg antallet til 12 425 – en økning på 55 prosent.

Infografikk som viser utviklingen i antall permitterte i serveringsnæringen fra februar til uke 47 2020

– Utviklingen i smittesituasjonen og smitteverntiltak vil i stor grad avgjøre hvordan situasjonen blir i tiden fremover for sysselsatte i utelivsbransjen. Av de 12 100 søknadene om dagpenger NAV mottok i uke 46, var over 5 000 av dem fra personer ansatt i virksomheter innen serveringsnæringen. Vi ser også at nærmere 4 av 10 som er permitterte i denne næringen er fra arbeidsplasser i Oslo, sier Ulf Andersen.

Unge permitterte

I statistikken kommer det også fram interessante endringer når det gjelder alder: I mars var 1 av 4 permitterte i serveringsbransjen unge voksne. På tidspunktet med høyest ledighet utgjorde de nesten halvparten (45 %).

– Dette henger nok sammen med at unge voksne i større grad jobber deltid, og kanskje i bedrifter som i større grad ble påvirket av nedstengningen. Andelen deres falt utover året tilbake til hver fjerde, men de siste to ukene har dette steget til hver tredje, sier statistikksjefen.

Hardt rammet næring

For å gi et bilde av hvor mange i denne bransjen som er berørt, kan vi også se på tall for søknader om dagpenger. Antallet søknader NAV har mottatt fra personer i serveringsnæringen i perioden mars til oktober tilsvarte om lag 60 prosent av alle som hadde arbeidsforhold i denne næringen. I NAVs statistikker er dette yrkene bartendere, kokker, servitører, restaurantsjefer, kjøkkenassistenter og gatekjøkken- og kafémedarbeidere.