Kjersti Monland, ytelsesdirektør i NAV

I 2018 bestemte NAV seg for å ta en opprydningsjobb i regelverkene NAV forvalter, og samordning av begreper på tvers av etater.

– Vi ønsker å legge særlig vekt på hvordan regelverket bør være utformet for at det lettere kan lages gode digitale løsninger til glede for brukere og medarbeidere, sier NAVs ytelsesdirektør, Kjersti Monland.

Regelsamarbeid

Nå har NAV etablert en intern kompetansegruppe som skal jobbe med problemstillinger knyttet til regelverk og digitalisering. I første omgang skal gruppen se om regelverket for dagpenger kan forenkles. Parallelt har den tverrfaglige satsingen «Grunnlag for gode beslutninger» som delmål å jobbe fram et mer «automatiseringsvennlig» regelverk.

I tillegg bidrar NAV i regelverkteamet til Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi), der jurister fra flere etater sammen analyserer lovgivningsarbeidet andre land har gjort for å muliggjøre digitalisering og bedre informasjonsforvaltningen. Regelverksteamet vurderer også om det er behov for en egen informasjonsforvaltningslov for å forenkle og tilrettelegge for elektronisk samhandling og informasjonsutveksling.

Vil fjerne utilsiktede forskjeller

Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge slår fast at det er et langsiktig mål at informasjon skal innhentes og lagres kun ett sted, men at den samtidig skal kunne benyttes av flere systemer og på tvers av fagområder. Det forutsetter at begreper er definert og tilgjengeliggjort, slik at gjenbruk kan vurderes av andre.

Helt siden 2010 har NAV jobbet med å samle definisjoner av viktige begreper i en egen begrepskatalog, som i dag rommer over 2 000 begreper. 600 av begrepene ligger åpent ute på data.nav.no.

– Målet med begrepsarbeid er å fjerne eventuelle utilsiktede forskjeller, ikke å fjerne viktige juridiske nyanser i begrepene, sier Monland.

Også andre offentlige virksomheter har utarbeidet egne begrepskataloger, særlig knyttet til arbeidet med digitalisering.

– Det vil forenkle samarbeidet mellom etatene om regelverksarbeid og digitale løsninger i tiden fremover, sier Monland.