Her er en oppsummering av 2018 sett med NAVs «sosiale medier-briller»:

NAV Foreldrepenger på Facebook

NAVs største Facebook-side er NAV Foreldrepenger, med rundt 45 000 følgere. I løpet av 2018 hadde de en vekst i antall følgere på rundt 8 000 personer. Facebook-siden har høy aktivitet,og hadde over 37 000 kommentarer på innlegg de postet gjennom fjoråret. Totalt ble postene delt 3 500 ganger.

Facebook-siden har vunnet flere priser, og i 2018 fikk de også NAVs egen «ambassadørpris», blant annet fordi de «møter følgerne med smil, humor, lettfattelig språk, korrekt informasjon og kvalitet».

Siden har blitt en nyttig informasjonskanal som utfyller det som står på nav.no. De når ut til mange, og fjorårets mest populære innlegg hadde hele 123 000 visninger. Særlig poster knyttet til regelverksendringer blir lest av mange – og disse skaper også stort engasjement.

Videoklipp om NAV Foreldrepenger på Facebook.

Trafikken på siden har økt jevnt de siste årene. Ettersom at alle spørsmål og svar er tilgjengelig for alle, blir svarene blir lest av mange flere enn den som stiller spørsmål.

I fjor testet Facebook-siden direktesendinger for første gang, blant annet fra et lunsjmøte på Haukeland sykehus. Totalt fikk 6 900 Facebook-brukere med seg hele eller deler av denne sendingen. I 2019 har NAV Foreldrepenger planer om å lage flere og bedre direktesendinger.

LinkedIn

LinkedIn er den største sosiale medier-kanalen som henvender seg til profesjonelle interessenter. NAVs LinkedIn-konto har hatt en kraftig vekst i antall følgere de siste par årene. Ved utgangen av 2018 hadde den 34 800 følgere, en økning på 7 200 fra året før.

Infografikk som viser fordelingen av sakstyper NAV deler på LinkedIn

Kontoen ble opprinnelig etablert med tanke på rekruttering til NAV IT. Med økende antall følgere har målgruppene blitt utvidet til jobbsøkere til hele NAVs virksomhet, samhandlere og NAV-ansatte.

NAV er en organisasjon i endring, og på LinkedIn ønsker vi å vise frem alt det spennende som skjer i hele bredden av vår virksomhet. Dette er relevant for de som potensielt kan tenke seg å jobbe i NAV, nåværende ansatte og samhandlere.

For å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag er vi avhengig av at våre ansatte har tilstrekkelig tillit hos samarbeidspartnere og omgivelsene ellers. Noe av denne tilliten kan skapes ved å vise åpenhet. Dessuten mener vi at LinkedIn også kan være en kanal for inspirasjon og engasjement internt i egen virksomhet, ettersom et stort antall av følgerne er egne ansatte.

Gjennom 2018 har engasjementet rundt postene totalt sett hatt en klar økning sammenlignet med tidligere år.

Graf som viser utvikling i engasjement på NAVs LinkedIn-poster i 2018

Vi har også sett at vi lykkes med å nå ut til arbeidsgivere gjennom denne kanalen. Da vi lanserte nye veiledningssider for arbeidsgivere på nav.no, introduserte vi også et video-innlegg (se bildet) med teksten «Arbeidsgivere, se her!». Denne posten var ved utgangen av 2018 den mest viste posten noen gang på NAVs LinkedIn-side, med 26 500 visninger, 105 delinger og 218 «liker»-klikk.

Skjermdump av et LinkedIn-innlegg

Post på NAV på LinkedIn 10. september 2018

NAV Jobblyst i flere kanaler

NAV når mange ungdommer med Facebook-siden, Snapchat-kontoen og Youtube-kanalen NAV Jobblyst. Mens andre målgrupper i stor grad oppsøker oss på egen hånd for å finne informasjon, må vi jobbe hardere for å nå ut til ungdommen. Det klarer vi gjennom de to nevnte kanalene til Jobblyst, som driftes og betjenes daglig av veiledere ved NAV Kontaktsenter Innlandet.

Facebook-siden, som retter seg mot unge under 30 år, har rundt 22 000 følgere og ble etablert i 2014.

Flere skjermdumper av innlegg fra NAV Jobblyst på Facebook

Tre poster fra NAV Jobblyst på Facebook som fikk stor spredning. Posten venstre ble sett av 27 600 personer.

Det aller meste av aktiviteten skjer i private meldinger i Messenger, fordi de unge foretrekker det fremfor å legge ut spørsmålene sine åpent på Facebook-veggen. I fjor svarte NAV Jobblyst på rundt 1 000 meldinger. De fleste henvendelsene dreier seg om jobbsøkertips knyttet til CV, søknad og jobbintervju.

Snapchat-kontoen ble startet i oktober 2016 og har nå rundt 3 000 følgere. Gjennom «stories» gir vi tips til unge om hva de kan gjøre for å komme tilbake til skole eller ut i arbeid.

Skjermdumper fra NAV Jobblyst på SnapChat

I tillegg til Facebook og Youtube, er NAV Jobblyst også til stede på Snapchat. Legger du til NAV Jobblyst på Snapchat, får du jobbsøkertips og muligheten til å få svar på jobbspørsmål fra NAV.

Konkrete jobbsøkertips er det som gir mest engasjement og tilbakemeldinger fra følgerne, og aktiviteten rundt Snapchat-kontoen tilsier at den er blitt tatt godt imot av målgruppa.

Jobblyst startet også en egen YouTube-kanal i oktober 2017. Der kan man for eksempel se en videodokumentar om tre ungdommer på deres vei tilbake til jobb og skole. Åpen søknad og Jobbintervju uten papirer er de to mest sette filmene. Kanalen har etter ett års drift 134 abonnenter og om lag 16 000 avspillinger. De fleste avspillingene kommer fra ikke-abonnenter.

Følgerne til Jobblyst kommer og går gjennom hele året. Dette er helt naturlig da Jobblyst er en tjeneste de bare skal ha behov for å følge i den perioden de er arbeidssøkere eller tenker på sitt karrierevalg.

NAV Kunnskap på Facebook

NAV Kunnskap på Facebook har rundt 4 100 følgere, og totalt nådde innleggene rundt 215 000 Facebook-brukere i løpet av 2018. Kontoen brukes til å formidle kunnskap om arbeids- og velferdsområdet, blant annet egne analyser. Vi gjengir også innhold fra aktuelle mediesaker der NAV medvirker, og vi tipser om arrangementer.

I begynnelsen av 2018 ble memu.no lansert. NAV Kunnskap fungerer godt som en kanal for å formidle kunnskapssaker fra memu.no som ikke ville passet like godt på nav.nom. Dette kan være korte intervjuer med de som har laget statistikken. NAV Kunnskap har også fortsatt å formidle infografikker fra NAV.

Skjermdumper fra innlegg fra NAV Kunnskap på Facebook

Et utvalg poster fra NAV Kunnskap på Facebook i 2018.

I tillegg til å poste enkelte videoklipp, ble også NAV-konferansen for første gang strømmet på Facebook-siden. Konferansen ble i tillegg strømmet gjennom NAVs videokonferanseløsning. Til sammen ble strømmingen sett i om lag 300 timer, og 7065 Facebook-brukere var innom strømmingen. I etterkant ble opptakene av de ulike presentasjonene lagt ut på MEMU.

NAV på Twitter

På Twitter har Arbeids- og velferdsdirektoratet fire kontoer: NAVs offisielle konto @NAVnorge, som har 6 950 følgere, samt @NAVKunnskap, @Arbeidsmarkedet og @Alderspensjon, som har mellom 700 og 900 følgere hver. Disse kontoene bidrar til å formidle kunnskap og vise frem NAV som ekspert på arbeids- og velferdsområdet. Noen fylker har også opprettet egne kontoer, i tillegg finner du flere ledere i NAV på Twitter.

Ifølge IPSOS, som viser tall for sosiale medier, er 1 av 4 nordmenn til stede på Twitter, de fleste er i aldersgruppen 18-29 år. NAVs offisielle Twitter-konto brukes i hovedsak til å dele nyhetssaker og pressemeldinger, samt til å følge med på det som skjer. Vi svarer på generelle spørsmål og henviser videre til NAV Kontaktsenter dersom det er noe vi ikke kan svare på. Vi besvarer aldri spørsmål om enkeltsaker på Twitter. I gjennomsnitt har hver Twitter-melding 2 950 visninger.

Skjermdumper fra Twittermeldinger fra NAVnorge på Twitter

Et utvalg av Twitter-meldinger fra NAV i 2018. Twitter-meldingen nederst til venstre var mest sett med drøyt 8 000 visninger.

Til tross for et økt antall følgere, har aktiviteten på Twitter gått noe ned de siste årene, både i antall Twitter-meldinger fra @NAVnorge og antall ganger hver melding er vist. Vi har tvitret i gjennomsnitt 20 ganger per måned i 2018, dette er en nedgang på omtrent 5 Twitter-meldinger per måned siden 2017. Til gjengjeld har antall omtaler av @NAVnorge gått opp, med flest omtaler i november (489) og desember (314). Gjennomsnittlig antall omtaler per måned var 182.

Antall visninger for Twitter-kontoen @NAVnorge de tre siste årene og for 2018, i tusen:

Grafer som viser utvikling i visninger på Twitterkontoen til NAVnorge

MEMU – NAVs internmagasin

Etter over elleve år på trykk og i pdf-format, ble NAVs internblad, MEMU, digitalt i midten av januar 2018. Målet er fortsatt å bidra til at NAV får flere i arbeid og aktivitet ved å gi medarbeiderne i NAV faglig påfyll, innsikt og inspirasjon, men memu.no er et nettmagasin også for alle andre som er opptatt av arbeid og velferd.

Ved utgangen av 2018 hadde memu.no omkring 90 000 sidevisninger. Det er stor variasjon i hvor mange visninger hver enkelt sak har. Noen mindre saker har ikke mer enn om lag 100 visninger, men store saker og saker som har direkte relevans til NAV-ansattes hverdag, har som regel mellom 500 og 2 000 visninger

Digitaliseringen av MEMU innebærer lavere kostnader, men framfor alt er det lettere å dele saker i sosiale medier. NAVs kontoer på Facebook, LinkedIn og Twitter blir hyppig brukt. I tillegg legger vi ofte lenke til sakene på NAVs intranett, Navet. Hvilket medium en sak deles i, blir vurdert fra gang til gang.

En stor andel av sidevisningene kom direkte til memu.no eller fra Navet. 17 prosent kom fra Facebook, mens 9 prosent kom fra LinkedIn og 8 prosent fra Google-søk.

Omkring en tredjedel av sakene er lest fra mobiltelefon. Denne andelen var økende gjennom 2018.

IA-podden

I 2018 tok NAV for første gang i bruk podkast for å nå ut med kunnskap. IA-podden ble lansert i mars, etter et initiativ fra medarbeidere i NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder. IA-podden har handlet om hva som må gjøres for å skape et mer inkluderende arbeidsliv (IA).

Siden oppstarten har det blitt produsert én ny episode hver måned.

Skjermdump av ia-podden "på jobben"

Ved årsskiftet 2018-2019 overtok podcasten «På jobben» for «IA-podden».

I løpet av ti episoder har IA-podden tatt opp temaer som utenforskap, psykisk helse, sykefravær, konflikthåndtering, arbeidsmiljø og rusproblematikk. Lyttertallene har variert fra drøyt 1 000 og opptil 2 600. Totalt har det vært 15 325 lyttinger.

Fra og med høsten 2018 ble podkasten videreført i samarbeid med Idébanken.

IA-podden var et forsøk ut 2018, og siste episode gikk på lufta i desember. Etter nyttår kom en helt ny podkast fra Idébanken: «På jobben», som går tettere på arbeidshverdagen enn IA-podden gjorde.

Pensjonsbloggen «Det er din pensjon»

NAVs pensjonsblogg deterdinpensjon.no ble etablert i 2014. Målet er å øke kunnskap og bevissthet om pensjon hos befolkningen, samt bidra til økt arbeidsinnsats og bruk av selvbetjeningsløsningen.

Skrivearbeidet gjøres hovedsakelig av skribenter ved to av enhetene i NAV Familie- og pensjonsytelser, men NAVs kunnskapsavdeling bidrar også. Mulige saker og vinklinger diskuteres i en redaksjonsgruppe som er opptatt av å finne gode temaer som treffer målgruppene og som kan kobles på det som rører seg i mediebildet.

I 2018 var lesertallet på til sammen 145 000, og det ble jobbet aktivt med å profesjonalisere bloggen gjennom etablering av nyhetsbrev og skrivekurs for bloggerne. Framover vil det jobbes aktivt med markedsføringstiltak for bloggen, og det er planer om å opprette en egen Facebook-side.

Skjermdump fra pensjonsbloggen "Det er din pensjon"

Innlegg fra NAVs pensjonsblogg.

Kunnskapsbanken.net

I januar 2016 lanserte NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Kunnskapsbanken.net, primært for å gjøre fagstoff om hjelpemidler, tilrettelegging og tolking tilgjengelig for hjelpemiddelsentralenes samarbeidspartnere. Den største målgruppen er samarbeidspartnerne i kommunene, men alle som er opptatt av funksjonsnedsettelser og deltakelse i samfunnet vil finne nyttig informasjon her.

Siden driftes av en redaksjonsgruppe ved fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. I tillegg bidrar hjelpemiddelsentralene med ideer, kvalitetssikring og informasjonsspredning. Hjelpemiddelsentralene har ansvar for å gi kommunene opplæring, derfor har Kunnskapsbanken blant annet laget og publisert fem e-læringskurs med tilhørende tester. Hittil har cirka 18 000 personer bestått disse kursene.

Totalt har kunnskapsbanken hatt 203 496 sidevisninger i 2018.

Graf som viser sidevisninger for kunnskapsbanken.net 2016-2019