– Alt med NAV er stort og komplekst, og det finnes ikke et svar med to streker under; vi driver hele tiden med kontinuerlig forbedring og utvikling. Prosessene jeg har vært med på, har vært veldig store. Men det er utrolig mange dyktige folk i NAV, og jeg har vært heldig som har hatt veldig mange flinke folk rundt meg.

Med fem år som fylkesdirektør i NAV Nordland og seks år som arbeids- og tjenestedirektør, har Kjell Hugvik mye å se tilbake på. Han beskriver et NAV som har vært gjennom store endringer i løpet av de elleve årene han har vært her.

Store prosesser

– Da jeg begynte i NAV var organisasjonen fire år gammel, og vi hadde fortsatt en del barnesykdommer. Det var betydelige utfordringer med å få reformen til å fungere. Den første tiden handlet mye om å få på plass fellesskapstenking, bygge partnerskapet og forme NAV-kontoret med «én dør inn».

En av de første og viktigste endringene Hugvik var med på, var å lage en ny virksomhetsstrategi for NAV som skulle gjenspeile den teknologiske utviklingen.

– Vi innså at tilgjengelighet for brukerne handlet om å være til stede på flere flater og i mange kanaler, og at dette var en fordel både med tanke på effektivitet og kvalitet på tjenestene våre.

I 2015 ble han spurt om å fungere som tjenestedirektør. Det takket han ja til. Planen var å være et par måneder i Oslo, og så vende tilbake til jobben som fylkesdirektørjobben i Nordland.

– Så kom Sigrun Vågeng bare noen dager etter at jeg hadde begynt, og hun ønsket litt tid for å få på plass den nye ledergruppa, sier han.

Hugvik ble med i prosessen, og stillingen ble hans. Det har han ikke angret på, selv om det innebar mange år med pendling mellom Bodø og hovedstaden.

– Jeg var jo kommet så godt inn i jobben at dette hadde jeg lyst til å fortsette med. Og etter hvert fikk jeg et veldig godt samarbeid med Sigrun, sier Hugvik.

A-en i NAV

Ganske raskt endret Vågeng navnet på stillingen fra tjenestedirektør til arbeids- og tjenestedirektør.

– Det å gjøre A-en i NAV tydeligere har vært noe både ledelsen og NAV for øvrig har hatt fokus på i de seks årene jeg har vært direktør. Arbeidslinjen har blitt løftet frem, sier Hugvik.

Kort tid etter at han tiltrådte som direktør, kom Stortingsmelding 33, «NAV i en ny tid». Hugvik tok fatt på prosessen med å endre strukturen på NAV-kontorene for å øke kvaliteten på tjenestene.

– Det var en stor og viktig endring. NAV-kontorene skulle ha større handlingsrom og mindre detaljstyring. Tanken var at de som står nærmeste brukerne, vet best hva de trenger og hvordan man gjør en best mulig jobb.

Hugvik ledet prosessen, men påpeker at det er medarbeiderne selv som drev den frem. Dette er noe av det han er mest stolt av å ha fått til i NAV.

– Det handlet ikke om å få færre og større kontorer; det handlet om å bygge kvalitet, bygge team, etablere tjenester og en større grad av fleksibilitet.

Bakkekontakt

Hugvik har vært glad i å komme seg ut og møte NAVs brukere. I tiden som fylkesdirektør hadde han 44 NAV-kontor under seg og fartet Nordland rundt. Det har ikke vært like enkelt som arbeids- og tjenestedirektør.

– Jo høyere du kommer opp som leder, desto større blir avstanden til folka som jobber med de menneskene vi skal hjelpe, sier Hugvik.

Etter elleve år i NAV begynte Kjell Hugvik i ny jobb som kommunedirektør i Bodø tidligere denne måneden.

For ikke å miste bakkekontakten, besøkte han for noen år siden 15 jobbspesialister ute på jobb, og møtte dem sammen med brukere og arbeidsgivere. Erfaringene skulle han bruke i et læringsverksted han skulle lede på Mulighetskonferansen.

– Jeg er jo gammel journalist, så metoden min var ikke forskning, det lignet mer på reportasjer.  Jeg er glad jeg gjorde det. Det ble utrolig mange flotte møter, og jeg så at NAV gjør virkelig en forskjell. På læringsverkstedet stilte jeg spørsmålene: Hva er styrkene og mulighetsrommet vårt, og hvor har vi forbedringspotensial? Det var helt nødvendig å snakke med medarbeiderne mine om disse tingene.

Materialet ble siden brukt i møte med departementet og på andre arenaer.

– Jeg tror det er viktig for ledere å gjøre slike ting. Man sier at man ikke har tid, men jeg tror man må sørge for å møte de som faktisk skal løse de oppgavene man har ansvar for. Jeg tror folk satte pris på det, både at jeg kom meg ut, og at det de fortalte ble formidlet videre.

Både utfordringer og oppturer

På spørsmål om han kommer til å savne noe i NAV, kommer svaret raskt:

– Først og fremst alle de gode kollegaene som jeg har jobbet tett på i alle disse årene. Det har vært en del tøffe tak, og da kommer man tett på kollegaer, sier han.

Tøffe tak har det vært nok av, og Hugvik synes NAV noen ganger har fått ufortjent hard medfart.

Han mener forventningene til det offentlige er veldig høy.

– Og det skal de være. Men så er det slik at det ikke bestandig er mulig å møte gapet mellom forventninger og de ressursene vi har til rådighet. Det er kanskje noe av det vanskeligste – å møte brukere som er skuffet over at NAV ikke kan gjøre mer.

Hugvik mener det er viktig å løfte frem de gode brukeropplevelsene.

– Det er stort å møte en person som har slitt lenge og som kanskje har hatt helsemessige eller psykiske utfordringer, og der NAV har bidratt til at personen har kommet tilbake i jobb. Og opplevelsen de har av å få sin første lønning – den er helt ubetalelig. Da merker man at NAV gjør en forskjell, og man blir stolt. Så kan det være sårt å oppleve det motsatte. Det vanskelige med å jobbe i NAV er at du vil ha disse to dimensjonene hele tiden.

Tenke nytt

Når Hugvik forlater NAV, er ny virksomhetsstrategi rundt hjørnet.

– Jeg tror NAV er nødt til å fornye seg når det gjelder å få flere i arbeid. Man må legge opp et løp som gjør at folk ikke faller av på veien.

Han tror at NAV er godt rustet for oppdraget.

–Det er kommet en ny ledelse i en ny tid. Jeg tror organisasjonen har godt av fornyelse, det er en bra ting for dynamikken.

Slutter på et godt tidspunkt

Nå har han begynt i nok en jobb der velferd for innbyggerne står i fokus.

– Det å være arbeids- og tjenestedirektør i NAV er en fantastisk og utrolig spennende jobb, men jeg tenkte at hvis jeg skulle gjøre et skifte, så var jobben som kommunedirektør i Bodø en av de få jobbene jeg kunne tenke meg.

Rett som det er sier han fortsatt «vi» når han snakker om NAV. Heldigvis trenger han ikke gi fullstendig slipp på NAV i ny jobb som kommunedirektør.

– En del av jobben min blir å drive et NAV-kontor. Jeg skal være partner med Katrine Stavnes, som er fylkesdirektør i NAV Nordland. Nå har jo Bodø blitt kjent for å være i eliteserien i fotball, så det er ingen grunn til at ikke NAV Bodø skal være helt i toppen av NAV også.