For at folk som skal ha sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger eller en ytelse som gjelder sykdom i familien skal få pengene sine, må NAV ha inntektsopplysninger fra arbeidsgiver. Arbeidsgivere sender allerede inntektsopplysninger digitalt via a-meldingen, men for å kunne utbetale disse ytelsene trenger NAV noen tilleggsopplysninger. Fram til nå har landets 210.000 arbeidsgivere måttet sende samtlige opplysninger i posten.

Snart helt slutt på papir

Fra 1. januar er det ikke lenger mulig å bruke papirskjemaer. Da blir det digitalt enevalg, som er i tråd med regjeringens digitale agenda.
Fra den datoen må alle arbeidsgivere sende inn inntektsopplysningene digitalt. De fleste kan gjøre det fra sitt eget lønns- og personalsystem. De som ikke har slike systemer, bruker skjemaet på Altinn.no.

Nye beregningsregler fra 1. januar er avgjørende for når arbeidsgivere må gå over til digital inntektsmelding.
Når det gjelder de som skal starte på foreldrepenger etter nyttår, må arbeidsgiver sende inntektsopplysningene digitalt fra og med 4. desember.

Forbedringer

Den digitale inntektsmeldingen ble lansert allerede 29. oktober, men uten å markedsføre den. Målet var å avdekke eventuelle svakheter før enevalget for foreldrepenger innføres 4. desember. Volumet ble større enn ventet. Omkring 10.000 skjemaer har blitt sendt digitalt den siste måneden, og det er gjort flere forbedringer på bakgrunn av tilbakemeldinger fra NAV-ansatte og arbeidsgivere.

Automatisk saksbehandling

Den digitale inntektsmeldingen er en forutsetning for automatisk saksbehandling av ytelsene som bruker samme beregningsgrunnlag som sykepenger. 4. desember vil det nye saksbehandlingssystemet for foreldrepenger tas i bruk. Da vil enkle saker hvor all nødvendig informasjon foreligger, bli behandlet helautomatisk og vedtaket blir gjort umiddelbart. I øvrige saker vil saksbehandlingstiden variere avhengig av hva som foreligger av nødvendig dokumentasjon og hvor mye manuell saksbehandling som må til.

Saksbehandlingen av alderspensjon og engangsstønad er allerede automatisert, og flere ytelser følger i løpet av 2019.

Les mer om inntektsmelding (nav.no)