Og det har vært en suksess. Ikke bare kommer vi til å spare vi flere millioner kroner årlig på å gjøre oppgavene selv, det går også raskere og smidigere.

– Nå jobber vi i IT-avdelingen og de som eier innholdet i fagsystemene tett sammen, og vi får gjort avklaringer og rettet feil mye tidligere enn før, sier leder for design og utvikling i NAV IT, Catherine Janson.

Så hvorfor har ikke NAV gjort dette for lenge siden?

– Det henger nok sammen med at det tidligere ble regnet for en hensiktsmessig strategi å kjøpe disse tjenestene. Etter hvert har det blitt tydelig at vi har behov for å ta eierskap til egne systemer og håndtere helheten i våre løsninger, sier Janson. – Vi kommer fortsatt til å kjøpe bistand når det er behov for det, men andre former.

Smertefrie overtakelser

At NAV IT litt etter litt skal overta hele ansvaret for NAVs fagsystemer, er en del av NAVs sourcing-strategi. På hvilket tidspunkt overtakelsene skjer, er avhengig av når avtalene med leverandørene utløper.

– Vi har allerede overtatt noen av applikasjonene. I fjor utløp femårs-avtalene vi hadde om forvaltning og videreutvikling av to av de store fagsystemene, Infotrygd og Bisys, og da sto vi klare til å overta ansvaret. Det har gått helt smertefritt, sier Janson.

Dessuten er det morsommere, ifølge Mette Dalby, teamleder for Team Bidrag i NAV IT.

– Det er både gøy og motiverende at vi kan få gjort endringer uten å være avhengig av andre. Nå får vi gjort de fleste feilrettinger og forbedringer nesten umiddelbart, sier Dalby.

Får ting unna

Tidligere hopet det seg nemlig opp med såkalt «teknisk gjeld», det vil si at hundrevis av forbedringer og feilrettinger ble liggende i påvente av avklaringer om prioriteringer og økonomi. Nå er det bare litt over tjue som ligger på vent.

Et nært samarbeid mellom NAV IT og fagavdelingene er avgjørende for at arbeidsprosessene skal gå raskt og smidig.

Team Bidrag jobber tett med kontor for familieytelser, som har ansvaret for bidragssaker.

Når det gjelder Infotrygd, er det ikke like lett å få til et smidig samarbeid – rett og slett fordi saksbehandlingssystemet inneholder hele 15 av NAVs ytelser og involverer flere fagmiljøer.

– Det er en kjempeforskjell fra hvordan det var før, vi får ting unna og har ikke hatt noen produksjonsfeil, men det gjenstår fortsatt noe før det fungerer optimalt, sier teknisk ansvarlig for Infotrygd i NAV IT, Bjarne Fredriksen.

I løpet av noen år planlegger NAV IT å modernisere alle NAVs gamle fagsystemer. Det vil bety slutten for Infotrygd, som har vært en trofast arbeidshest i over førti år.