Til sammen hadde 2223 søkere meldt seg på «Talentjakten» med håp om å være blant de som får jobb på Clarion Hotel The Hub, som åpner i Oslo i mars 2019.
Omkring personer møtte opp, resten får anledning til å sende en videopresentasjon av seg selv.

Ønsker mangfold

«Talentjakten» er et rekrutteringsarrangement der alle søkerne får to minutter til å presentere seg selv foran en jury, før de leverer CV-en sin. Talentene som går videre, fortsetter på en femtrinns prosess før de eventuelt får tilbud om jobb. Målet er å få de beste talentene, og et mangfoldig og godt arbeidsmiljø.

VIL ANSETTE 250 PERSONER: "Hotellkongen" Petter Stordalen ble tatt godt imot av tusen arbeidssøkere da han ankom Talentjakten.

De som deltok på søndag, fikk også høre foredrag og innlegg fra blant andre hotelleier Petter Stordalen og Marco Elsafadi.

NAV var med på laget

NAV har bidratt på flere måter. NAV-kontorene i Oslo og Akershus har bidratt til å gjøre arrangementet kjent og oppfordret aktuelle kandidater til å søke, og ansatte ved fylkeskontorene har hjulpet til med selve arrangementet.

JURYMEDLEM: Ane Heggelund, NAV Oslo

Markedskoordinator Ane Heggelund ved NAV Oslo satt dessuten i en av de 20 juryene. Hun forteller at selv om dette var en slags utsilingsrunde, havnet de aller fleste i «Ja»-bunken.

– De fleste brukte de to minuttene på å fortelle om seg selv, men enkelte valgte en ukonvensjonell måte å presentere seg på. Noen valgte å synge, og én danset burlesk. Veldig artig å være med på! sier Heggelund.