Det viser nye analyser fra NAV om arbeidsmarkedet i Norge under koronakrisen. Tallene viser at mens det er 1,9 arbeidssøkere per ledig stilling for de som har yrker innen helse, pleie og omsorg, er tilsvarende forholdstall hele 51 arbeidssøkere per ledig stilling for yrker innen reiseliv og transport.

Profilbilde av Ulf Andersen, statistikksjef i NAV
Ulf Andersen, statistikksjef i NAV.

I arbeidsmarkedet sett under ett er det nå mer enn 9 arbeidssøkere per ledig stilling. Det er

  • nesten dobbelt så høyt som i desember 2019 (4,9) og desember 2018 (4,7)
  • tre ganger så høyt som gjennomsnittet i 2018 (3,3) og 2019 (3,1)
  • nesten fire ganger så høyt som før koronakrisen i januar (2,4) og februar (2,6) i 2020

Derimot er antall arbeidssøkere per ledig stilling nå om lag halvparten så høyt som det var da ledigheten var på sitt aller høyeste i april 2020.

– Da ledigheten var på det høyeste i april 2020, var det 20 arbeidssøkere per ledig stilling i Norge. Selv om dette er klart redusert, er forholdstallet fremdeles svært høyt. Arbeidsmarkedet kan beskrives som summen av tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft, og akkurat nå er det særlig tilbudssiden som er ekstrem høy, sier statistikksjef i NAV, Ulf Andersen.

Infografikk som viser utviklingen i antall arbeidssøkere per ny ledig stilling hos NAV hver måned.
Grafen viser antall arbeidssøkere delt på antall ledige stillinger registrert hos NAV hver måned fra januar 2018 til desember 2020. Desember er atypisk resten av året da statistikken tas ut før jul og dermed er basert på færre uker enn resten av månedene i året. Det resulterer i færre ledige stillinger registrert i desember.

Svak etterspørsel, men ikke urovekkende svak
Da regjeringen iverksatte de svært omfattende smittevernstiltakene 12. mars i fjor, spratt ledigheten i været med en fart som mangler historisk sidestykke. Vi har sannsynligvis aldri hatt en like høy arbeidsledighet i Norge. Dermed økte tilbudssiden av arbeidskraft fra 105 900 arbeidssøkere ved utgangen av februar til 421 000 i april.

Samtidig falt etterspørselen etter arbeidskraft. Mens NAV registrerte over 40 000 nye stillinger både i januar og i februar, falt dette til 21 000 i april (som riktignok inneholdt påske) og 28 000 i mai. Totalt sett i løpet av 2020 er det registrert 363 000 ledige stillinger hos NAV, en nedgang på 14 prosent fra 2019 da NAV registrerte 420 400 ledige stillinger.

– Det er tross alt ikke overraskende at etterspørselen etter arbeidskraft faller når vi tenker på hvilken situasjon Norge har vært gjennom i 2020. Det er oppløftende at etterspørselen ikke har falt mer enn den faktisk har gjort, sier Ulf Andersen.

Yrker innen de mest påvirkede næringene sliter mest

Ser man på ulike yrker, er det imidlertid store variasjoner i arbeidsmarkedet.

– Blant arbeidssøkere med yrker innen reiseliv og transport, serviceyrker, ledere, og butikk- og salgsarbeid er det nå svært mange arbeidssøkere for hver ledig stilling. Dette er de yrkesgruppene som har vært, og fortsatt er, mest påvirket av koronapandemien. Her vil konkurransen om de ledige stillingene være svært høy, sier Ulf Andersen.

Blant arbeidssøkere innen helse, pleie og omsorg, akademiske yrker, ingeniør- og IKT-fag, og undervisning er historien en annen. Her er det fra 1,9 til 3,7 arbeidssøkere per ledig stilling. Disse yrkesgruppene har dermed en situasjon som ligner mer på det vi så for hele arbeidsmarkedet samlet sett i 2018 og 2019, da det norske arbeidsmarkedet i hovedsak var godt og velfungerende.

– Situasjonen kan egentlig best illustreres hvis man ser på de faktiske tallene: I desember 2020 hadde NAV registrert 10 200 arbeidssøkere innen helse, pleie og omsorg og hele 5 421 ledige stillinger innen disse yrkene. For enkelte yrker, som sykepleiere, er det langt flere ledige stillinger enn det er arbeidssøkere, sier Ulf Andersen.

På den annen siden var det hele 35 520 arbeidssøkere innen reiseliv og transport og kun 697 nye ledige stillinger innen disse yrkene i desember.

– I en slik situasjon er det viktig for arbeidssøkerne innen de utsatte yrkesgruppene å tenke på muligheter for kompetansepåfyll, eller orientere seg mot andre næringer eller yrker hvis de har mulighet, sier Andersen.

Infografikk som viser forholdet mellom antall søkere og antall nye ledige stillinger fordelt etter yrke/bransje
Grafen viser antall arbeidssøkere fordelt etter yrke og antall nye ledige stillinger fordelt etter yrke registrert hos NAV i desember 2020.