Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng

Det kommer fram i den årlige undersøkelsen fra Universum, som i år har spurt 13.166 høyskole- og universitetsstudenter om hvor de har mest lyst til å jobbe. NAV er blant «årets nykommere» innenfor både økonomi og IT.

– En viktig anerkjennelse

Tidligere år har vi stått på listen over attraktive arbeidsplasser blant de som studerer humaniora og ingeniørfag. Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng er veldig fornøyd med at vi nå er representert i ytterligere to kategorier.

– Det er et tydelig uttrykk for at stadig flere har fått med seg at NAV er et spennende sted å jobbe. Vi har et stort mangfold av oppgaver, og vi har et særdeles viktig samfunnsoppdrag. NAV ansetter omkring to tusen nye medarbeidere i året, og denne anerkjennelsen er viktig med tanke på fremtidig rekruttering, sier Vågeng.

Skjønner at NAV er attraktiv for økonomistudenter

Økonomi- og styringsdirektør i NAV, Marianne Fålun

Økonomi- og styringsdirektør Marianne Fålun er fornøyd med at NAV er en attraktiv arbeidsplass for økonomistudenter.

– Som økonom forstår jeg selvsagt godt at NAV er et spennende sted å jobbe også for økonomistudenter. NAV forvalter over en tredjedel av statsbudsjettet og utbetaler omkring 15 000 kroner i sekundet til over halve Norges befolkning. Vi betyr mye for veldig mange. Som økonom kan oppgavene spenne fra økonomistyring og strategi og til å bidra til å utvikle nye digitale løsninger, sier Fålun.

Flere har fått øynene opp

Også IT-direktør Jonas Slørdahl Skjærpe synes det er stas at NAV er et attraktivt sted å jobbe for de som snart skal søke jobber.

IT-direktør i NAV, Jonas Slørdahl Skjærpe

–  Vi merker det på responsen når vi er på jakt etter flere folk, vi får stadig flere søknader fra interessante kandidater, sier Skjærpe.

At IT-studenter ser på NAV som en attraktiv arbeidspplass, tror han henger sammen med flere ting.

– Jeg tror flere og flere har fått øynene opp for at NAV er en arbeidsplass med stor spennvidde når det gjelder både yrkesgrupper og oppgaver. Vi har de siste årene jobbet aktivt med å profilere NAV som en attraktiv IT-arbeidsplass, og vi har vært tettere på studentmiljøene – spesielt ved NTNU og Universitetet i Oslo. De siste to årene har vi ansatt nesten 30 medarbeidere rett fra IT-studiene, og vi tilbyr studenter sommerjobb i IT-avdelingen. At medarbeidere hos oss løftes frem som rollemodeller  bidrar nok også til den økte interessen, sier Skjærpe.

Se Universums lister over Norges mest attraktive arbeidsplasser 2020