I podkastserien følger vi saken til Djupskås. Vi får også treffe veilederen hennes, NAV-lederen ved NAV Drammen, og NAV Arbeid og Ytelser – som gjør vedtakene, og NAV Klageinstans.

– Gir et godt og balansert bilde

Til tross for at det ikke er et glansbilde av NAV som blir presentert, synes NAV-direktør Hans Christian Holte at det er blitt en fin podkast:

– Jeg synes NRK har klart å gi et godt og balansert bilde både av NAV og av den omfattende saksgangen. Den gir et viktig innblikk i hvilke vurderinger NAV må gjøre, og hvordan vi jobber. Det er gode stemmer med fra NAV. Vi får ta del i deres tanker, og de forklarer på en måte så folk forstår.

– Setter fingeren på et helt avgjørende punkt

Hans Christian Holte
Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte synes NRK har gjort en god jobb med podkasten.

I et intervju med NRK Dagsnytt blir Holte konfrontert med synspunktene til professor i rettsvitenskap, Julia Køhler-Olsen ved OsloMet, som mener rettsikkerheten og tilliten til NAV svekkes ved at de som fatter vedtakene ikke møter brukerne.

Holte mener rettsikkerheten i NAV er god, men at  NAV alltid vil måtte strekke seg for å bli bedre.

– Køhler-Olsen setter fingeren på et helt avgjørende punkt for oss. Rettssikkerheten er en av våre grunnverdier. NAV behandler 3-4 millioner saker i året, og derfor må vi finne en hensiktsmessig organisering av dette arbeidet, som ivaretar både rettssikkerhet og effektivitet. En styrke ved dagens organisering av saksbehandlingen i større kompetansemiljøer, er at det blir lettere å ivareta en helt sentral del av rettssikkerheten, nemlig likebehandling.

Skal sørge for likebehandling

Han sier at NAV-kontoret gjennomfører veldig mange fysiske møter, og det er derfor de som kjenner brukerne best.

– Men vi skal også sørge for likebehandling, og derfor blir vedtakene om langvarige ytelser gjort av spesialiserte forvaltningsenheter. Når det er sagt, er jeg opptatt av vi må finne løsninger som gjør at folk ikke opplever et NAV  der den ene instansens vurderinger går imot den andre. NAV må ha en felles forståelse av saken.

Holte mener at dette er en av kjerneutfordringene til NAV og sier det er noe han har vært opptatt av siden han begynte i NAV for snart halvannet år siden.

– Vi har jobbet mye med dette og har begynt å få på plass et sterkere faglig samarbeid mellom NAV-kontorene og de enhetene som fatter vedtak i vanskelige saker som krever skjønn. Når NAV-veilederen sitter med viktig informasjon for saken, må vi være sikre på at den informasjonen blir vektlagt før det blir gjort et vedtak.

Hadde lyst til å lage en podkast for å prøve å forstå NAV

Journalist Marit Evertsen Grimstad forteller at ideen om å lage en podkast om NAV dukket opp for et par år siden, da EØS-skandalen preget nyhetsbildet.

– NAV er fundamentet i velferdsstaten, men er omgitt av fordommer mot både brukere og ansatte.  Vi hadde lyst til å lage en podkast for å prøve å forstå NAV, ved å møte både de som bruker systemet og de som jobber der. Er det rom for hjerte og varme i NAV, eller er det bare styrt av lover og regler?

Måtte snevre inn

NRK-journalist Marit Evertsen Grimstad forteller at NAV fra første stund viste interesse for prosjektet (foto: Elin Wiesener)

Grimstad forteller at NAV fra første stund viste interesse for prosjektet og forsto hensikten med podkasten.

– Samtidig opplevde jeg også en viss skepsis. Hvordan i all verden skal du klare å forklare NAV i en podkast?

Hun sier at hun nok også var litt naiv og uvitende i starten.

– Jeg trodde jeg skulle klare å favne en større del av systemet enn det vi til slutt endte med. Vi fikk innpass på NAV-huset i Drammen og startet med å lete etter historier fra hele Vest-Viken, forteller Grimstad.

Det ble til at podkasten følger saken til Ingrid Djupskås, som i flere år vært i en prosess med NAV i forbindelse med at hun har søkt om delvis uføretrygd.

–  NAV generelt, og de ansatte på NAV-huset i Drammen spesielt, har vært veldig åpne. Jeg har fått snakke med de jeg ville, og er veldig imponert over at veileder Hege åpnet seg og delte sine erfaringer rundt en enkelt bruker. Det vet jeg var både uvant og utfordrende.

Mange overraskelser

En annen a-ha-opplevelse hun fikk er at A er den viktigste bokstaven i NAV: A for arbeid.

– Mange tror det er lett "å nave". Men jeg har blitt overrasket over hvor mye ressurser NAV bruker på å prøve å få folk til å fungere i arbeidslivet. Det er ikke lett å få en ytelse fra NAV, sier hun, og legger til:

– I den saken jeg har fulgt er jeg overrasket over at NAV har brukt så mye tid og ressurser på å avklare arbeidsevnen til en person som virkelig ønsker å jobbe, men som ikke kan jobbe fullt.

Spent på mottakelsen

I dag lanseres podkasten hos NRK Radio og ulike strømmetjenester. Grimstad er spent på reaksjonene. Hun håper og tror at folk blir positivt overrasket over hva de hører.

– Jeg håper at de skjønner mer av hvordan NAV fungerer, og at podkasten kan bidra til å skape debatt om hvordan NAV bør og skal fungere.

Her finner du NRK-podkasten «På innsiden av NAV»

Intervjuene med Holte kan du høre i nyhetsmorgen 11. januar kl 07.03 og 07.30.