NAV har beregnet at personer som har tatt ut alderspensjon ved 62 år i gjennomsnitt mottar 6200 kroner mindre i månedlig pensjon fra folketrygden, sammenliknet med de som ventet med uttaket til fylte 67 år.

Pensjonseksperter har tidligere kritisert NAV for ikke å advare om farene ved å ta ut pensjon tidlig. Dette til tross for at NAVs pensjonskalkulator, Din pensjon, gjør det mulig å beregne samlet pensjon ved ulike uttaksaldre, basert på reelle data for den enkelte.

Når lønner det seg økonomisk å ta ut pensjon? //

• Uttaksreglene for alderspensjon bygger i utgangspunktet på at samlet pensjon over livet skal være uavhengig av når du starter å ta ut pensjonen – for en gitt pensjonsopptjening.
• I praksis spiller likevel blant annet levealder, skatteregler og rentenivået inn på om det lønner seg økonomisk å vente med å ta ut alderspensjon til man slutter i arbeid, eller om det lønner seg å ta ut pensjonen tidlig i kombinasjon med fortsatt arbeid.
• Et innlegg på NAVs pensjonsblogg handler om hvilke forhold man bør ta i betraktning.

Så: Hvor langt strekker egentlig NAVs informasjonsplikt seg?

– I NAV har vi plikt til å følge forvaltningsloven om å gi informasjon og veiledning, men vi skal ikke gi konkrete råd om når og hvordan den enkelte skal ta ut sin pensjon, sier Grete Alstad i NAV Kontaktsenter pensjon.

– Utfordrende skille

– Når det er sagt, så kan det være tilfeller hvor skillet mellom råd og veiledning er utfordrende både for oss og for den som ringer inn. Vi er tydelige overfor våre veiledere om at vi ikke skal drive med rådgivning, men når innringere spør om råd ut fra sin situasjon, er det vår plikt å belyse hvilke muligheter de har, sier hun.

Alstad understreker at de kun veileder om pensjonen den enkelte får fra folketrygden, mens dette bare er en del av den samlede pensjonsberegningen. De henviser derfor alltid innringeren videre til sin tjenestepensjonsordning.

Komplisert

I en Norstat-undersøkelse kom pensjon på topp blant økonomiområder som nordmenn sliter med å forstå. En kompliserende faktor er også at det er ulikt regelverk for ulike aldersgrupper.

– Pensjon er omfattende, og mange får problemer med å skille mellom de ulike ordningene og mulighetene. Vår oppgave er å vise hvordan den enkelte kan gjøre pensjonsberegninger selv, eller hjelpe til med pensjonsberegninger der innringer ikke kan gjøre det selv. Vi oppfordrer alle som kan om å logge seg på Din pensjon samtidig som vi veileder dem om hvordan de selv kan beregne pensjonen sin, sier Alstad.