Hvert år kårer ODA-nettverket og Abelia landets fremste kvinner i teknologibransjen. I år ble over 1 000 kvinner nominert, og kåringen av en tjenestedesigner viser at det er flere veier og muligheter innen tech. Sammen med 50 kvinner ble Dagne Vaa løftet frem på kvinnedagen 8. mars, da årets kåring ble offentliggjort.

Vaa er glad for at prisen utfordrer bildet mange har når de ser for seg teknologer.

– Ulike typer mennesker må være representert i bransjen, fordi alle tar med en del av seg selv når vi lager nye ting. Mange har en oppfatning av hva digital produktutvikling er, og at kåringen er med på å bryte opp mønsteret, er viktig, sier hun.

Vaa er utdannet innen produktdesign og industriell design fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Arkitektskolen Aarhus. Etter flere år i konsulentbransjen kom hun til NAV i 2019. I dag leder hun det som i NAV heter produktområdet for arbeidsavklaringspenger (PO AAP), som  hun har bygget opp fra grunnen og som i dag består av fire tverrfaglige team med totalt 26 medarbeidere. Sammen skal de lage gode tjenester til de som søker om eller mottar arbeidsavklaringspenger.

Det handler om mennesker

Når Vaa snakker om utvikling av digitale tjenester, snakker hun om mennesker.

– Det er viktig at perspektivene fra oss tjenestedesignere blander seg inn i teknologien, fordi det er mennesker det handler om. Ofte kan man bli mest opptatt av teknologien i seg selv, men teknologien er bare et verktøy.

Hun mener man hele tiden må spørre seg hva den egentlige hensikten er med de digitale produktene

– Det er ikke alltid åpenbart hva mennesker trenger  – ofte vet man det ikke selv. Og da er det NAVs ansvar å analysere oss frem til behovene folk har.

I NAV jobber produktteamene etter en smidig arbeidsmetodikk.  Vaa mener forståelsen tjenestedesignere har for prosess og helhet er essensiell i den sammenhengen.

IT-direktør i NAV, Jonas Slørdahl Skjærpe
IT-direktør i NAV, Jonas Slørdahl Skjærpe

– Vi står mye i det det ukjente mens vi eksperimenterer og tester. Å tåle den usikkerheten som hører med, er viktig. I tillegg må du stole på, og bygge på, det andre har gjort. Du kan ikke prestere alene.

Stolte direktører

Det er en stolt IT-direktør i NAV som kan konstatere at en kvinne i hans avdeling også i år kommer på listen over Norges fremste tech-kvinner.

– I NAV IT har vi mange svært dyktige medarbeidere, og at Dagne i år står på listen, er veldig fortjent. Hun er med på å bygge bro mellom ulike fagområder, og hun utfordrer etablerte perspektiver i en kompleks kompetanseorganisasjon som NAV er.. Det er en uvurderlig styrke, sier Jonas Slørdahl Skjærpe.

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte
Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte

Heller ikke NAV-direktør Hans Christian Holte er overrasket over at Dagne Vaa trekkes frem blant de mange dyktige tech-kvinnene.

– Med sitt sterke blikk for god tjenestedesign har hun virkelig gjort en forskjell i NAVs arbeid med et område som er komplisert og av stor betydning for mange mennesker: området arbeidsavklaringspenger. Kudos, Dagne!

Etter tre år i NAV synes Vaa det er vanskelig å se for seg å jobbe et annet sted.

Mange spennende oppgaver

Vaa forteller at hun motiveres av å skape velferdstjenester for likeverd. Etter tre år i NAV synes hun det er vanskelig å se for seg å jobbe et annet sted.

– Veien fra politisk agenda og til sluttbrukeren i NAV byr på så mange spennende oppgaver. Å jobbe «inhouse» gir dessuten et helt annet eierskap til arbeidet enn når man kommer inn for en periode som konsulent. Ting tar lenger tid, men det er fordi du møter alle utfordringene som ligger i det kompliserte landskapet, sier hun.