NAV Trøndelag har tjuvstartet på regionreformen. I januar i år ble nord og sør slått sammen til ett fylke, og tidligere fylkesdirektør for NAV Sør-Trøndelag, Bente Wold Wigum, ble dermed den første i NAV med tittelen «regiondirektør».

– Mye er nytt, men hva er den største forskjellen?

– De lange avstandene. Det er femti mil fra nord til sør, og jeg har omkring 700 medarbeidere spredt rundt i hele fylket. Jeg skulle gjerne truffet alle, men foreløpig er ambisjonen å bli kjent med NAV-kontorene og rådmennene. Det er viktig å prioritere partnerskapet.

Mye på én gang

I Trøndelag er det 29 NAV-ledere og like mange rådmenn hun skal møte jevnlig, i tillegg til de ansatte på regionkontoret i Steinkjer og de som fortsatt jobber i Trondheim.

Wigum begynte i Aetat i 1982 og fortsatte i NAV. Hun søkte jobben som regiondirektør fordi hun hadde lyst til å være med på denne store endringen og fortsatt ikke kjenner seg ferdig med NAV.

Midt oppi det hele står Trøndelag overfor en rekke kommunesammenslåinger, og de fire NAV-kontorene i Trondheim har nettopp blitt til to. I tillegg er de nå i gang med høstens lønnsoppgjør.

– Ja, det er mye på én gang. Vi synes vi nettopp har fått NAV-reformen til å fungere etter hensikten, og nå er vi i gang med en ny etablering. Skal den lykkes, er det vesentlig med velfungerende NAV-kontorer. Det har vi heldigvis her.

– Ikke ta lett på personalløpet

Erfaringene fra NAV Trøndelag er viktige når det snart braker løs i hele NAV. Fra 1. januar 2019 blir det 12 regioner. Oslo, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland fortsetter som før, mens resten av fylkene slås sammen til 7 regioner.

– Hva er de viktigste rådene til de kommende regiondirektørene?

– Ikke ta lett på personalløpet. Bruk tid. Lytt til medarbeiderne. NAV består av den kompetansen medarbeiderne har, og de kommer med gode forslag. Og informer ofte og jevnlig om hva som skal skje framover, også i perioder det ikke skjer så mye nytt.
Også er det viktig å være tett på NAV-lederne. Vi har månedlige møter.

Wigum tror ikke man vil se umiddelbare gevinster av regionaliseringen.

– Vi trenger tid til å håndtere det at vi er blitt så store. Vi må tilpasse oss den nye situasjonen og finne gode løsninger underveis.

Uro

I Trøndelag var det enighet om fylkessammenslåingen, men ikke om plasseringen av regionkontoret. Anbefalingen fra Sør-Trøndelag var at det skulle ligge i Trondheim, der flesteparten av innbyggerne bor. I stedet ble det Steinkjer for de aller fleste, som betyr at mange får lang reisevei – eller de får tilbud om en annen jobb. For de ansatte har rett, men ikke plikt, til å bli med på flyttingen.

// NAV Trøndelag
  • er en sammenslåing av NAV Nord-Trøndelag og NAV Sør-Trøndelag.
  •  består av 47 kommuner, som innen 2020 vil være redusert til 34.
  • er organisert med én felles leder for flere NAV-kontorer i den nordlige delen av fylket, slik at antall NAV-ledere er 29.
  • Trøndelag har omkring 450.000 innbyggere.

– Har det vært mye uro?

– Ja. Særlig om plasseringen i Steinkjer. Mange medarbeidere har vært både sinte og sørget over tap av oppgaver og kolleger. Noen har valgt å slutte.

– Det er nå det starter

Til tross for uro og store omkalfatringer, har NAV Trøndelag klart å holde produksjonen oppe i hele år. Og 1. september var innplasseringen klar. Nå vet folk hvor de skal være. Husleiekontrakten ved det tidligere fylkeskontoret i Trondheim løper et par år til, og her vil en håndfull medarbeidere fortsatt ha arbeidsplassen sin, men også de må pendle til Steinkjer en dag eller to i uka. På sikt jobbes det med løsninger for det nye regionkontoret sammen med andre NAV-enheter i fylket.

– Vi har lagt bak oss en lang periode med formaliteter og runder med tillitsvalgte og verneombud. Nå må vi se hva slags kompetanse vi trenger. For selv om det formelle er på plass, er vi langt fra målet. Det er nå det starter.

Kart over de kommende NAV-regionene. Arbeids- og velferdsdirektoratet har opprettet et støtteprosjekt for regionreformen.