– Da regjeringen innførte aktivitetsplikt for alle unge sosialhjelpmottakere og satsing på de unge under 30 år, hadde vi en idémyldring om hva vi kunne gjøre, forteller Wanja S. Tukun, teamleder for NAVigator Ung på NAV Østensjø. Rapporten «Ung i NAV» var også en sterk inspirasjon.

Resultatet var altså at de inviterte unge brukere til et møte, der det kom 33 stykker. På møtet snakket de om hvilke behov for bistand ungdommene trenger fra NAV for å komme seg ut i arbeid og om hvilke andre temaer som er viktig for dem å få informasjon om.

LEDER: Wanja S. Tukun, teamleder for NAVigator Ung på NAV Østensjø.

Brukerne leder

Siden har de fulgt innspillene og hatt temasamlinger om motivasjon, kommunikasjon, arbeidsliv/-marked, normer og regler i arbeidslivet, bolig, økonomi og ressurser hos den enkelte. I to av temasamlingene holdt en av brukerne kurs for de andre deltakerne. En av kursholderne var Dag Jonas Lande.

– Jeg har bakgrunn som coach, og jeg hadde en workshop om kommunikasjon og en om muligheter i arbeidslivet. Det var veldig lærerikt. Jeg fikk prøvd kompetansen min i praksis og jeg fikk positive tilbakemeldinger fra de andre deltagerne. Jeg fikk bevist for meg selv at jeg har det som trengs. Det var utslagsgivende for meg, sier han.

Mye læring

Hver samling blir evaluert, og tilbakemeldingene har vært gode.

Wanja S. Tukun sier at NAV har lært mye av denne prosessen:

– Vi har lært at det er viktig med brukermedvirkning og at det er enklere å motivere ungdommene når de selv er med på å bestemme hva som skal gjøres for at de skal komme seg ut i jobb. Vi må være lett tilgjengelige og ta brukerne på alvor. Og selvsagt at tett og individuell oppfølging er det som nytter!

– Jeg mener at den største og viktigste lærdommen NAV kan trekke av dette, er verdien av å se hele mennesket, ta tiden til hjelp og ha et livsperspektiv fremfor et kortere perspektiv fra sak til sak, sier Lande.

– NAV bør være litt mer nysgjerrig på brukerne sine; hvem er du, hva vil du, hvordan kan vi hjelpe deg å komme dit? I NAVigator fikk vi personlig oppfølging fra folk som virkelig bryr seg og som kan hjelpe oss med det vi lurer på. Kombinasjonen av det menneskelige aspektet og det arbeidsrettede er veldig bra. Jeg håper at dette er noe flere enheter i NAV kan lære av, sier han. //