Gjennom et samarbeid mellom NAV Øst-Viken og Senter for simulering og innovasjon ved Høgskolen i Østfold (HiØ) deltar veiledere ved NAV Fredrikstad på simulering i løsningsskapende samtaler. Det går ut på at man trener på tenkte samtaler med brukere og arbeidsgivere gjennom en øvelse hvor «skuespillere» spiller brukeren.
Målet er at veilederne skal få øve seg på slike samtaler i faste og trygge rammer, men i en realistisk setting. Tidligere erfaringer har vist at det er svært lærerikt.

Fornøyde deltakere

I desember 2019 møtte spente veiledere fra NAV Fredrikstad opp på Høgskolen i Østfold for å teste konseptet. Veilederne fikk prøve seg som både NAV-veiledere og observatører i fire ulike brukermøter.

//

De nye tilnærmingene jeg har lært vil jeg benytte meg av i jobben min.

ANDREA ELISABETH JOHANSEN, NAV-VEILEDER

Seansen forløper som følger: Observatør avbryter etter 10 minutter, uavhengig om de har kommet til en løsning eller ikke. Etter samtalen fikk de som var NAV-veiledere si litt om hvordan de synes dette var, før observatørene gir sine tilbakemeldinger. Simuleringen fungerer som en «sirkeltrening» av veiledningsferdigheter – alle gruppene skal innom alle brukermøtene.

Andrea Elisabeth Johansen og Tina Karlsen var blant veilederne som deltok på simuleringen.

– Jeg synes det ga et nytt læringsperspektiv på brukersamtalen og veiledning. Jeg ble mer observant på de små detaljene i samtalen, hvilke veiledningsverktøy jeg selv bruker i samtalen og hvordan jeg kan tilegne meg nye verktøy, sier Karlsen.

Johansen er enig:

– Det var nyttig å få både positive og negative tilbakemeldinger, selv om jeg opplevde det som noe skummelt å gå inn på det mer personlige i veiledningen, sier hun.

Johansen synes hun er blitt mer oppmerksom på hvordan hun vil opptre i samtaler med brukere fremover. Begge mener at erfaringen er noe de vil ta med seg inn i jobbhverdagen.

– De nye tilnærmingene jeg har lært vil jeg benytte meg av i jobben min. Jeg vil også forsøke å benytte meg av kollegaveiledning oftere i jobbhverdagen, slik at jeg kan få tilbakemeldinger på de sakene jeg står overfor i dag. sier Johansen.

– I hverdagen kan jeg bli flinkere til å være bevisst på forberede samtaler og å bruke veiledning og veiledningsverktøy, sier Karlsen.

Fortsetter med simuleringssamtaler frem til sommeren

Nestleder ved NAV Fredrikstad, Hedda Bothne, er tydelig om hvorfor NAV Fredrikstad mener dette er en viktig øvingsarena.

– Veiledning skal være fundamentet for all fagutøvelse ved NAV-kontoret, derfor må vi tørre å utfordre oss på dette området. Vi tror at kombinasjonen av «ordinær» kollegaveiledning og simulering gir et økt læringsutbytte. Simulering gir oss en unik mulighet til å omsette veiledningskunnskap til praksis, reflektere over egne ferdigheter og å lære av kollegaer, sier Bothne.

De som deltar ved NAV Fredrikstad skal fortsette med både kollegaveiledning og simulering annenhver måned frem til sommeren.