Etter mange år i arbeidslivet ble Skåningsrud syk for noen år siden. Fram til da hadde hun hatt lite kontakt med NAV.

– Da sykmeldingsperioden var over, gikk jeg over på AAP, men min psykiske tilstand gjorde at jeg ikke var i stand til å følge opp avtalene med NAV. Jeg var kjemperedd og gruet meg veldig da jeg skulle møte NAV første gang. Skammen over at jeg ikke hadde klart å følge opp avtaler var så stor.

Grudde seg til å møte NAV

Da hun omsider tok turen til NAV-kontoret, møtte veilederen henne med respekt og vennlighet. Det ble et godt møte, forteller Skåningsrud.

– Etter hvert fikk jeg tilbud om praksisplass gjennom en tiltaksleverandør. Jeg trivdes godt og fikk gode tilbakemeldinger, men etter noen måneder var det slutt. Jeg mistet troen og håpet om mulighet for komme tilbake i lønnet jobb, og jeg ble syk igjen. Og som sist, klarte jeg ikke å følge opp avtaler med NAV.

Det var etter at hun ble overført til Hadeland DPS at ting begynte å skje. Her fikk hun høre om individuell jobbstøtte (IPS) og fikk tilbud om å søke seg inn i tiltaket.

– Jobbspesialisten og jeg fikk en god relasjon. Det – i kombinasjon med tett oppfølging og hyppige samtaler – gjorde at jeg våget meg i jobb igjen, sier Skåningsrud.

Får fram brukerens stemme

Leder for IPS-teamet i NAV Hadeland, Kine Lium, så hvilken kompetanse og erfaring Nina satt med. Høsten 2017 ba Lium henne søke en stilling hos dem som sekretær. Hun fikk jobben, og et halvt år senere fikk hun tilbud om stillingen som erfaringskonsulent. Dermed ble hun kollega med jobbspesialistene i IPS-teamet ved NAV Hadeland.

//

Jeg har møtt folk som ikke har sagt noe i samtalen og som går ut med en gnist i øyet og hevet hode og har fått håp og tro på en ordinær jobb.

NINA SKÅNINGSRUD, ERFARINGSKONSULENT

– Jeg trives kjempegodt. Jeg har ikke egen portefølje av brukere, men samarbeider tett med jobbspesialistene og veilederne i NAV-kontoret. Jeg er sparringspartner og rådgiver. I tillegg deler jeg min erfaring på ulike arrangementer og konferanser.

Foreløpig er hun den eneste erfaringskonsulenten.
Hun tror at hennes innspill og meninger gjør at NAV-veiledere kanskje tenker litt annerledes eller får noen svar på det de lurer på.

– Det handler om å få fram brukerens stemme. Jeg snakker mye våre holdninger og verdier og hvordan vi kan bli bedre i samhandlingen med brukerne våre.

Får håp og tro på en ordinær jobb

Skåningsrud snakker med både pasienter, behandlere og helsevesenet om jobbmuligheter gjennom IPS, som hun erfarer er lite kjent. Nå har hun også fått en egen kontorplass hos Hadeland DPS.

– Her er jeg tilgjengelig én dag i uken for behandlerne og pasientene for å snakke om jobb.

Enkelte jobbsøkere er usikre på om IPS passer for dem, forteller Skåningsrud.

– Da tar vi en prat, for jeg har selv vært der og kan sette meg inn i deres situasjon. Tett oppfølging og mye fleksibilitet gjør at mange tenker at ordinær jobb likevel er mulig. Jeg har møtt folk som ikke har sagt noe i samtalen og som går ut med en gnist i øyet og hevet hode og har fått håp og tro på en ordinær jobb.

For mye snakk om motivasjon

Hun synes ordet «motivasjon» brukes for mye overfor jobbsøkere.

– Selv ville jeg gjerne jobbe, men hadde mistet helt troen på at jeg kunne bidra og være til nytte. Min erfaring er at lav selvfølelse ofte blir oppfattet som mangel på motivasjon.

Skåningsrud mener NAV i større grad bør ta kontakt med brukere uten at de selv tar kontakt.

– Mange kan ha en høy terskel for å be om hjelp. Vi må møte folk med åpenhet og respekt og bidra til å holde motet oppe, også når det butter. Gå en runde ekstra når brukere ikke dukker opp til avtaler og aktiviteter. Ofte er det årsaker som ikke er så åpenbare som er forklaringen.