SPENNENDE PROGRAM: Mange kunnskapsrike innledere på årets NAV-konferanse om utenforskap i arbeidslivet.
SPENNENDE PROGRAM: Mange kunnskapsrike innledere på årets NAV-konferanse om utenforskap i arbeidslivet.

Vi sender NAV-konferansen direkte

Årets NAV-konferanse finner sted 31. oktober og skal handle om et tema som berører mange, og opptar enda flere: Utenforskap i arbeidslivet.


Spørsmålet om hvordan vi får flere i arbeid er en av de store samfunnsutfordringene i Norge i dag, og i årenes løp har det vært satt inn store ressurser på å løse denne sammensatte utfordringen. Årets konferanse ble tidlig fulltegnet, derfor har vi valgt å strømme konferansen direkte på Facebook-siden NAV Kunnskap.

Jobben med å inkludere flere i arbeid krever både nytenkning og vilje til å åpne seg for andres erfaringer. NAV-konferansen byr på en anledning til å få høre mer om hva utenforskap er, hvordan det jobbes med disse utfordringene i våre naboland, og hva vi kan lære av dem. På programmet finner vi blant annet statsminister Erna Solberg, fungerende NHO-direktør Ole Almlid og NAV-direktør Sigrun Vågeng. Fra England kommer Matthew Taylor, mannen bak rapporten «Good work» fra 2017, den tyske forskeren Werner Eichhorst og OECD-ekspert Stéphane Carcillo. Det blir også innlegg av noen av de fremste norske forskerne på området, samt NAVs statistikksjef Ulf Andersen.

Noen av foredragene kan sees i etterkant av konferansen, og vil være tilgjengelig fra memu.no.

Vi strømmer arrangementet med egne ressurser og utstyr, og bruker et nytt opplegg for strømming. Vi har testet ut så godt vi klarer i forkant, men vi håper likevel dere har litt tålmodighet dersom det dukker opp noen uforutsette hindringer.

Les mer om arrangementet på NAVs nettsider.


FacebookTwitterLinkedInEmail