Muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser står for omkring 60 prosent av det legemeldte sykefraværet i Norge.

– Ofte henger disse lidelsene sammen, og vi så behovet for å komme i gang tidligst mulig med avklaring og behandling for pasienter innenfor denne gruppen, sier fysioterapeut og leder for HelseIArbeid, Jostein Bentzen.

Senteret ble etablert som en konsekvens av at Raskere tilbake-ordningen ble lagt ned i 2018 og helseforetakene skulle sørge for at tilbudene ble en del av den ordinære driften.

– Den eneste riktige veien å gå

Franz Hintringer

Sammen med overlege Franz Hintringer ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) tok Bentzen initiativet til HelseIArbeid.

– Vi har lenge synes det har vært ubehagelig å sende pasientene våre videre i systemet uten at de har fått den hjelpen de trenger. All forskning sier at skal man lykkes, må man starte tidlig og ha en samtidighet for avklaring av helse og jobb. Det er den eneste riktige veien å gå, sier Hintringer.

Han mener mange fastleger ofte sender pasienter til MR hvis de ikke har blitt friske på noen uker.

– Det er som regel lite hensiktsmessig, og sykefraværet kan bli unødvendig langt.

NAV er med på laget

Mulighet til prat og oppfølging fra en NAV-veileder inngår som en naturlig og nødvendig del av senterets tjenester.

– Helsefagfolk er ikke eksperter på arbeidsrettet oppfølging, så for å gi et fullgodt tilbud, må vi ha NAV med på laget, sier Bentzen.

NAV ER MED PÅ LAGET: Erfaringene med å koble på NAV både på bedrifts- og personnivå, er gode. Her er leder for HelseIArbeid, Jostein Bentzen, sammen med Nils H. Edholm fra NAV Arbeidslivssenter og Einar Johan Angelsen fra NAV Tromsø.

Og NAV var ikke vonde å be.

– Dette ville vi gjerne være med på. Arbeidet med å få ned sykefraværet er en viktig del av NAVs oppgaver, og HelseIArbeid gir oss anledning til å komme tidlig inn i sykefraværsløpet, sier avdelingsdirektør for Arbeid og helse i NAV Troms og Finnmark, Bente Ødegaard.

Bentzen og Hintringer fryktet at noen av pasientene skulle være negative til at NAV kan kobles på, men frykten har vært ubegrunnet.

– Det har heller ikke vært motstand blant de med muskel- og skjelettplager i de tilfellene vi kobler på en psykolog. De aller fleste ønsker å være i jobb og tar imot den hjelpen de mener de har behov for, sier Bentzen.

Et tydelig behov

Einar Johan Angelsen er én av fire NAV-veiledere som deler på å jobbe i HelseIAarbeid. Han ser tydelig behovet for å være en del av tilbudet. Både for å bli involvert tidlig, men også fordi NAVs mange virkemidler er lite kjent blant folk.

– Jeg hadde en prat med en håndverker som hadde vært sykmeldt i over ni måneder. Vi skjønte begge at han ikke kom til å bli frisk nok til å fortsette i jobben sin. Vi lette etter andre stillinger på nav.no, men fant ingen aktuelle. I stedet kontaktet vi arbeidsgiveren hans, og etter to møter ble løsningen at han kom tilbake i en annen stilling med midlertidig lønnstilskudd. Jeg har flere lignende eksempler.

NAV Arbeidslivssenter i Troms og Finnmark er også med i HelseIAarbeid. Regional HelseIArbeid-koordinator Nils H. Edholm reiser rundt til virksomheter og forteller om det nye tilbudet.

– Jeg snakker også om hvor viktig arbeidsmiljøet er for helsa, og at det er mulig å jobbe på tross av ulike psykiske og fysiske plager. Jeg merker en stor endring på bedriftssiden. Fraværet har stupt enkelte steder, og det er mer bruk av gradert sykmelding. Dessuten ser vi en økt forståelse blant ansatte om viktigheten av et godt arbeidsmiljø med plass til alle.

Skal forskes på

Når en pasient har fått henvisning fra fastlegen sin, som ifølge Hintringer bør skje etter 4-12 ukers sykmelding, tar det under to uker før de blir innkalt til HelseIArbeid-senteret.

– Selve behandlingen kan ha lenger ventetid, men det viktigste er komme raskt i gang med å avklare hva som er de helserelaterte faktorene, og hva som er arbeidsrelatert, sier Hintringer.

Flere andre fylker er nå i gang med å etablere tilsvarende tilbud. Nå skal resultatene til HelseIArbeid i Tromsø forskes på. For hvis denne metodikken har noe for seg, bør det gi utslag på sykefraværet.

– Denne måten å jobbe på tetter et stort hull, og jeg er overbevist om at vi vil se effekter av arbeidet vårt, sier Jostein Bentzen.