NAV Rogaland gjennomførte sin første digitale jobbmesse for ingeniører i oktober 2017. Over 650 deltakere registrerte seg med en profil på jobbmesse.no, og sendte CV til bedriftene som deltok. Totalt ble det lastet opp mer enn 1000 CV-er og gjennomført flere tusen samtaler mellom bedrifter og arbeidssøkende ingeniører på kryss og tvers av landet.

//

Når over 650 deltar på en jobbmesse på nettet, deler CV-er og søker på jobber, har vi gjort mye rett

ELISABETH LIE NILSEN, MARKEDSLEDER I NAV

Rammet av oljekrisen

Prosjektet oppsto for et år tid siden, da Jobbmesse.no AS ble kontaktet av markedsleder Elisabeth Lie Nilsen i NAV Rogaland. Hun så etter muligheter for overflødige ingeniører som var rammet av oljekrisen. I oljefylkene var det mangel på jobber, mens det i andre deler av landet var ingeniørmangel.

– Dette er å skape muligheter for mobilitet på tross av lange avstander, og det er et fantastisk supplement til ordinære jobbmesser, sier Nilsen.

Markedslederen fortsetter:

– Når over 650 deltar på en jobbmesse på nettet, deler CV-er og søker på jobber, har vi gjort mye rett. Denne typen møteplass har et stort potensial og kan bli en fremtidig aktiv del av NAV sin nye digitale plattform.

Effektiv rekrutteringskanal

Tilbakemeldingene fra bedriftene var positive, og mange har gått fra å være skeptisk til en digital møteplass til og bli overbevist om at det er nyttig og effektiv rekrutteringskanal. Bedriftene har rapportert at de møtte mange hyggelige jobbsøkere på chat og i videosamtaler.

Brukerne er også fornøyde. Flere har knyttet mange og viktige kontakter innenfor bransjer som er relevante for deres bakgrunn. Det var mye kø når messen åpnet, ikke ulikt en ordinær jobbmesse. Utover dagen ble det fullt mulig for jobbsøkerne og komme i dialog med de bedriftene de ønsket å presentere seg for. //