At Marianne Fålun vil jobbe med noe som betyr noe for samfunnet, er for øvrig ikke nytt. Hun har jobbet i offentlig sektor hele sitt yrkesaktive liv.

– Og det er helt bevisst, sier hun. – Jeg er vokst opp i en familie med et sterkt samfunnsengasjement, og for meg har det alltid vært viktig å jobbe på steder som har innflytelse på folks hverdag. NAV påvirker så mye i landet vårt, det angår jo alle, fra fødsel til grav. Jeg er glad for å få lov å være med på å forvalte sikkerhetsnettet på en bærekraftig måte.

– På hvilken måte kan du påvirke folks hverdag?

– Jeg kan bidra til at vi har systemer og prosesser som legger til rette for å nå NAVs overordnede mål. For min del er hovedmålet at vi har en pålitelig forvaltning. Vi må være trygge på at vi har god oversikt og kunnskap om helhetsbildet, slik at ressursene brukes der de trengs mest.

Virksomhetsstrategien og veikart for økonomifunksjonen er til god hjelp, synes Fålun.
– Den gir oss felles retning. Et viktig grep i 2019 blir å legge til rette for at informasjon fra regnskapet blir brukt til gode ledelsesbeslutninger.

Full kalender

Marianne Fålun

Da hun kom til sin første arbeidsdag 2. januar, var kalenderen hennes allerede full av «Bli kjent med»-samtaler med direktørene i Arbeids- og velferdsdirektoratet og medarbeidere i egen avdeling. Sine egne omkring 400 medarbeidere i Harstad, Mo i Rana og Leikanger har hun ikke hilst på ennå, men det skal hun i løpet av ukene som kommer.

– Jeg har snakket med utrolig mange flinke folk som har delt raust av sin erfaring og kunnskap. Så nå vet jeg langt mer om NAV enn før jeg begynte, men jeg har veldig mye mer å lære. Jeg går til oppgavene med stor ydmykhet.

Effektene må dokumenteres

Hun tror en av de viktigste oppgavene blir å vurdere om vi skal endre budsjett- og styringssystemene. Fålun har lang erfaring med å dokumentere effektiviseringsgevinster, noe hun tror kommer godt med i NAV.
– NAV jobber på enn annen måte enn før, blant annet med smidig utvikling, som gjør at man må styre, beregne og måle effekter på en annen måte enn for eksempel store IT-prosjekter med en sluttdato. Vi trenger tilstrekkelig styringsinformasjon som kan dokumentere gevinster og forventede effekter. Parallelt må vi belage oss på stadig trangere budsjetter, så det gjelder å få mest mulig ut av hver krone.

Endringskompetent

Kutt i budsjettene og mer automatisering av arbeidsprosesser vil også få konsekvenser for både styring og økonomi – og antall medarbeidere.
– Når det gjelder for eksempel utbetalinger, regnskap og lønn og en del typer rapporteringer, vil deler av arbeidsprosessen falle bort som følge av digitale løsninger. Det betyr at noen av oppgavene som i dag gjøres manuelt, vil falle bort. NAV har jo allerede digitalisert mange oppgaver, og jeg er imponert over gjennomføringskraften. NAV framstår som en endringskompetent organisasjon.

// Om Marianne Fålun
  • er utdannet siviløkonom (1991)
    har gjennomført AFF Solstrandprogrammet, som er et toårlig ledelsesprogram (2009-2010).
  • kommer fra stillingen som direktør for økonomi og virksomhetsstyring i Statsbygg (2007-2018).
  • har tidligere blant annet vært økonomidirektør ved Akershus universitetssykehus, styreleder for Sykehuset Østfold og avdelingsdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet.
  • Bor i Oppegård med mann og tre barn i alderen 22-28 år.