Høsten 2018 startet NAV Farsund med «refleksjonsøkter».
Ideen kom fra en ansatt som tar videreutdanning innen rus og psykiatri og som hadde lært om metoden «Recovery».

– Jeg tente på ideen og det gjorde de andre medarbeiderne også, sier Ann Kristin Stave, avdelingsleder NAV Farsund.

En gang i måneden samles veilederne på kontoret til en refleksjonsøkt. Ofte bruker de refleksjonskort. Da trekker de et kort med en generell påstand på som de deretter diskuterer i gruppe med to andre.

//

Målet er at vi skal bli flinkere til å sette oss inn i brukerens situasjon, slik at vi kan skape gode relasjoner.

ANN KRISTIN STAVE, AVDELINGSLEDER NAV FARSUND

Poenget med refleksjonsoppgavene er at hver enkelt skal reflektere over hvordan de møter enkeltbrukere, og om de klarer å sette seg inn i brukerens situasjon.
– Vi kan tro at vi er fordomsfrie, men når vi ser oss selv i speilet kan vi se at det ikke alltid er slik vi tenkte det var, sier Stave.

I en av refleksjonsøktene ble veilederne bedt om å tenke på et brukermøte de hadde hatt og spørre seg selv: Hva gjorde jeg bra, og hva kunne jeg gjort annerledes? I en annen økt har de brukt «Se hele meg», et nettbasert læringsprogram som bygger på TV-serien «Stemmene i hodet», som gikk på NRK vinteren 2017.

Ann Kristin Stave, avdelingsleder NAV Farsund

– Målet er at vi skal bli flinkere til å sette oss inn i brukerens situasjon, slik at vi kan skape gode relasjoner, sier Stave.

Rett før jul bestemte de at de skulle fortsette. – Medarbeiderne vil veldig gjerne at vi skal bruke tid på dette. Engasjementet er stort, og de kommer med forslag til tema som vi kan ta opp, sier Stave.