– Målet vårt er at vi skal være en naturlig rekrutteringspartner når bedriftene skal ansette nye folk. Da må vi vite, ikke tro, hva de forventer av oss. Vi må speile arbeidsgivernes behov, sier initiativtaker til undersøkelsen og rekrutteringsrådgiver Irene Erland ved NAV Kristiansand.

Hensikten er at arbeidsgiverne, som er en viktig brukergruppe for NAV, skal få anledning til å gi tilbakemeldinger direkte til NAV på hva de mener er bra og hva de ønsker skal bli bedre, når de trenger hjelp til å rekruttere nye medarbeidere.

– På bakgrunn av arbeidsgivernes tilbakemeldinger håper vi at vi blir enda bedre på å møte behovene deres i fremtiden. En viktig bieffekt av tilbakemeldingene er at også rekrutteringsrådgiverne bygger sin kompetanse på hva arbeidsgiverne etterspør, sier Erland.

//

På bakgrunn av arbeidsgivernes tilbakemeldinger håper vi at vi blir enda bedre på å møte behovene deres i fremtiden

IRENE ERLAND, NAV KRISTIANSAND

Gode resultater

Resultater fra februar viser at hele 92 prosent av de som har svart på undersøkelsen er i stor grad eller svært stor grad fornøyd med tjenesten NAV i Vest-Agder leverte, og 86 prosent sier de vil benytte seg av NAVs tjenester knyttet til rekruttering, omstilling og formidling i fremtiden. //