I forberedelsene til «nye NAV Tønsberg» ble det etablert en arbeidsgruppe som skulle komme med forslag til blant annet avdelingsstruktur, rollebeskrivelser og oppgavefordeling. For å få med brukernes synspunkter, ville prosjektledelsen ha med en brukerrepresentant i arbeidsgruppen.

Viktig å lytte til brukerne

– Hvordan vi organiserer kontoret har betydning også for brukerne. Det er derfor viktig for oss å lytte til deres meninger nå som vi skal etablere «nye» NAV Tønsberg, sier Eli Kristin Bruås, leder av arbeidsgruppen og representant for NAV Tønsberg.

Arbeidsgruppen har bestått av én avdelingsleder og to ansatte fra hvert kontor, og en representant fra brukerutvalget i Tønsberg. Kari Røsok Darup representerte brukerne.

— Jeg har gitt innspill på hvordan jeg tenker om det å bli tatt imot som bruker. Det viktigste for brukerne er å få svar på spørsmål og hjelp til å løse problemer med arbeid og økonomi, sier Darup, som synes det har vært en spennende prosess.

— I gruppen har vi utfordret hverandres forslag fortløpende for å sikre at de ivaretar behovene våre, samt at de faktisk også er gjennomførbare, sier Bruås, og legger til at Darup har vært en viktig bidragsyter.

Bilde av arbeidsgruppen
ARBEIDSGRUPPEN: Fra venstre: Eli Kristin Bruås, Tor Henning Sundeng, Henriette Gravdal, Kari Røsok Darup, Reidun Fosvold, Anne Ingebrethsen og Gerd Berget.

Tre løsningsforslag

Sammenslåingen skjer 1. januar 2020, og arbeidsgruppen leverte nylig tre forslag til organisering og ledelse av kontoret.
— Målet har vært å ta med seg det beste fra begge kontorene. Det har vært viktig for oss å tenke at dette skal bli et nytt kontor, og ikke et lite NAV-kontor som blir en del av et større, sier Bruås.

Bruås sier at forslagene tar utgangspunkt i brukernes behov. Blant annet foreslår arbeidsgruppen å opprette fem avdelinger som følger opp brukerne ut fra deres behov: «ungdom», «integrering» og «helse», «økonomi» og «kompetanse».

— I tillegg anbefaler vi en spesialisering i saksbehandling av økonomisk sosialhjelp for å sikre lik skjønnsutøvelse. De ansatte vil også jobbe i team som samarbeider på tvers av avdelingene, for å sikre at vi har nødvendig kompetanse til å dekke brukernes behov på en god måte, sier Bruås.

Viktig med godt arbeidsmiljø

Arbeidsgruppen har også tatt hensyn til arbeidsmiljøet i forslagene sine, ikke bare med tanke på de ansatte, men også av hensyn til brukerne.

— Det er viktig at kontoret blir organisert slik at de ansatte har det bra, og at det er rom for å spørre og dele informasjon med hverandre. Hvis de ansatte ikke trives kan det hende de gjør en dårligere jobb, og det er det brukerne som taper på, sier Darup.