h

Satser på økt kompetanse for å møte framtidens utfordringer

Framover må NAV innstille seg på å kunne håndtere raske omstillinger i arbeidslivet og å følge opp flere brukergrupper. Nå satses det stort på å øke kompetansen til NAV-medarbeidere.

h

800 millioner kroner mer til arbeidsmarkedstiltak i 2021

23. februar vedtok Stortinget å øke bevilgningen til NAV som følge av krisen i arbeidsmarkedet. Tiltakspakken gjør at NAV ytterligere kan forsterke oppfølging og tiltaksbruken for ledige.

h

Unge AAP-mottakere: Lite digital dialog med NAV om arbeid

En ny NAV-analyse viser at den digitale kontakten mellom unge AAP-mottakere og veilederne deres er tett, men handler i liten grad om konkrete tiltak for å komme i jobb.

h

Til deg som er ung og vil jobbe: Det er bruk for deg

Norge trenger flest mulig mennesker i arbeid. Det beste du kan gjøre nå, er å skaffe deg en utdanning.

h

Færre arbeidsledige kvinner enn menn under koronapandemien

Ledigheten har de siste årene vært lavere for kvinner enn menn. Med koronakrisen ble det tydeligere. Nå er det 20 000 flere arbeidsledige menn enn kvinner.

h

Valgte å bli helsefagarbeidere: – For meg er det i stor grad et verdivalg

Morten Kvist og Pål Lindanger ble arbeidsledige og tok sjansen på en helt ny karrierevei. – Jeg er takknemlig for å få muligheten til å gå dette utdanningsløpet, sier Kvist.

h

Mor til sykt barn om digital NAV-søknad: – Skulle ønske jeg hadde en applausknapp!

Begeistringen over kom til uttrykk i et digitalt møte om NAVs tjenester til foreldre til syke barn. NAV lanserte en ny forbedring, og flere står for tur.

h

Nå kan én av tre se status for søknader om sosialhjelp

Et halvt år etter at de første kommunene tok i bruk den digitale løsningen, kan en tredjedel av de som har søkt om økonomisk sosialhjelp se hvor i løypa søknaden er. Og flere skal det bli.

h

Yrkesaktive synes NAV er en attraktiv arbeidsplass

NAV rykker flere plasser opp på i Universums liste over de 100 mest attraktive arbeidsplassene for yrkesaktive i Norge. Kategorien IT seilte direkte inn på en 15. plass.

h

Nær 8 av 10 arbeidsgivere er fornøyde med egen innloggingsside på nav.no

Årets arbeidsgiverundersøkelse viser at nær 8 av 10 arbeidsgivere er fornøyde med Min side – arbeidsgiver, som ble lansert på nav.no for et drøyt år siden.

h

NAV på Toten lager podkast om økonomisk rådgivning

NAV Østre Toten tenker nytt i kommunikasjon med innbyggerne. Nå er de i gang med en podkast-serie om økonomisk rådgivning i samarbeid med Radio Toten.

h

Én endring på nav.no gjør at langt flere finner det de trenger

Da NAV i slutten av august organiserte forsiden av nav.no etter folks livssituasjoner, var det brått mange flere som fant det de lette etter.

h

Første automatiske utbetaling av sykepenger: – En milepæl!

Denne uka ble de aller første utbetalingene av sykepenger gjort uten at en saksbehandler har vært inne i bildet. Foreløpig er det en liten andel som gjøres automatisk, men flere skal det bli.

h

Deltakerrekord da NAV arrangerte digital konferanse for skrivetolker

NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag måtte tenke nytt da det i år var deres tur til å arrangere den faste, europeiske konferansen for skrivetolker.

h

Bruken av NAVs sosiale medier har doblet seg i koronatiden

Henvendelsene til redaksjonene NAV Foreldrepenger og NAV Jobblyst ble nærmest doblet under koronakrisen. – Det høye antallet bekrefter at sosiale medier er en riktig og viktig kanal for NAV, sier Oddny Flem, som besvarer spørsmål om foreldrepenger.

h

Statsrådsbesøk til eks-permitterte

Torbjørn Røe Isaksen besøkte Bertel O. Steen på Lørenskog for å snakke med de permitterte som har kommet tilbake på jobb.

h

Arbeidsplassen.no er nå et mer komplett rekrutteringsverktøy

Nå kan arbeidsgivere søke etter nye medarbeidere i Norges største og mest mangfoldige CV-database. I juni er arbeidsplassen.no utvidet med flere nye funksjoner, blant annet kan man sortere kandidater etter kompetanse, tilgjengelighet og aktualitet.

h

Ny løsning klar på fire timer: Videotolking for hørselshemmede

NAV Hjelpemiddelsentral brukte bare fire timer på å få opp en løsning som gjorde at tolking for personer med nedsatt hørsel kunne skje fra hjemmekontor.

h

Byttet rolle da skuespilleryrket ble satt på vent

Skuespilleren Lasse Friborg hadde fullbooket kalender ut 2020. Med koronaen kom avlysningene og til slutt permitteringen. Men Lasse tok grep og skaffet seg nye roller på nye scener.

h

NAV vant Datatilsynets pris for innebygd personvern

Personvernprisen 2019 gikk til NAV for arbeidet med innebygd personvern i IT-løsningene. – Løsningen er banebrytende for utviklingsarbeidet i NAV, sier IT-direktør Jonas Slørdahl Skjærpe.

h

Frida jobber døgnet rundt

Arbeidsmiljøloven gjelder ikke for Frida, som har vært uunnværlig for NAV de siste ukene. Chatboten har besvart over 270 000 henvendelser fra folk som har spørsmål om sin situasjon.

h

Studenter synes NAV er en attraktiv arbeidsplass

For første gang er NAV på listen over de 50 mest attraktive arbeidsplassene blant de som studerer økonomi og IT.

h

Lange dager for saksbehandlere i NAV: – Motiveres av å få hjelpe

Til tross for ekstremt mye jobbing den siste måneden, blir ikke Arman Curic motløs av å tenke på at det kan bli lange dager også framover. Tvert imot motiveres han av å vite at innsatsen hans betyr mye for mange.

h

Rekrutterer arbeidskraft hjemmefra og på nett

NAV setter alle kluter til for å mobilisere arbeidskraft der det er akutte behov. Ved NAV Vestland region Bergen har de etablert et innsatsteam som skal hjelpe arbeidsgivere med å finne aktuelle kandidater.

h

Strekker seg langt for å hjelpe

Rundt om i hele landet gjør NAV-ansatte det de kan for å hjelpe folk, samtidig som de ivaretar smittevernhensyn. Kreative løsninger tas i bruk ved NAV Grünerløkka når de skal veilede ved PC-ene i mottaket.

h

Nye NAV-tall: Slik påvirker koronaviruset arbeidsmarkedet

På nav.no blir det flere ganger i uka lagt ut tall som viser hvordan koronakrisen gir seg uttrykk i antall søknader om dagpenger, arbeidsledighet og sykmeldte. Tallene har eksplodert de siste to ukene.

h

Gode relasjoner til bedriftene fører til mer inkludering

Ved å endre organiseringen av kontoret har NAV Sortland oppnådd bedre resultater på inkluderingsområdet. Tettere samarbeid med virksomhetene har fått flere i jobb.

h

Jobber sammen mot arbeidslivskriminalitet

Flere ganger i uka gjør NAV og andre offentlige etater uanmeldte kontroller av utvalgte arbeidsplasser. A-krimsentrenes arbeid er en viktig del av NAVs innsats mot trygdesvindel.

h

IT-kvinner i NAV til topps i kåring

Cathrine Pihl Lyngstad er kåret til en av Norges 50 fremste tech-kvinner, og Catherine Janson er kåret til en av Norges etablerte kvinnelige IT-ledere.

h

Digitale jobbmesser for jobbsøkere i hele Europa

11. mars kan alle som har lyst til å jobbe nord i Norge, Sverige eller Finland delta på den digitale jobbmessen i regi av EURES.

h

Endelig på nett med Europa: Raskere behandling av utlandssaker

En digital løsning for utveksling av informasjon mellom EU/EØS-land kom på plass i fjor. Det gjør at saksbehandlingstiden blir kortere, og det blir store besparelser i porto.

h

Rydder opp i begrepsforvirringen

Ord og begreper med nesten lik betydning florerer i lovspråket, både i og utenfor NAV. Arbeidet med NAVs begrepskatalog har pågått lenge, og nå jobbes det med en felles begrepskatalog i offentlig sektor.

h

Første utbetaling fra ny sykepengeløsning

I begynnelsen av desember gikk de to første utbetalingene fra den nye sykepengeløsningen direkte inn på konto hos to av arbeidsgiverne i landet. En milepæl er nådd i utviklingen av et av NAVs viktigste IT-systemer.

h

– Vi tetter et stort hull

I stedet for å bli henvist fra den ene spesialisthelsetjenesten til den andre, får pasienter i Tromsø avklart både behandlingsbehov og arbeidsmuligheter på HelseIArbeid-senteret.

h

Slik jobber NAV med EØS-saken

Hvordan jobber innsatsgruppen som skal rydde opp i feiltolkningene av EØS-regelverket? Hva gjør internrevisorene? Og hvordan er pågangen hos pressevakten?

h

ROB0287 er NAV Øst-Vikens nye kollega

For første gang i NAVs historie benyttes en robot i hele saksbehandlingen.

h

Arbeidsgiverne har fått sin egen innloggingsside på nav.no

Arbeidsgivere har lenge ønsket seg bedre oversikt over NAVs tjenester, samt dialog og samhandling med NAV. Nå har de fått det.

h

Nå er hele foreldrepengeområdet digitalisert

Etter tre og et halvt år med intenst arbeid har NAV loset et av Norges største offentlige IT-prosjekter vel i havn. Den anslåtte gevinsten for samfunnet er 2,1 milliarder kroner.

h

Arbeidsplassen.no får skryt av arbeidsgivere

Tre måneder etter lansering har arbeidsplassen.no, NAVs digitale møtested for arbeidssøkere og arbeidsgivere, hatt nesten ti millioner sidevisninger. Arbeidsgivere roser tjenesten.

h

Aktivitetsplikt eller ei?

Må alle levere noe for å få? Må man yte før man kan nyte? Det var det spissformulerte utgangspunktet for NAVs debatt om aktivitetsplikt under Arendalsuka onsdag.

h

Leo Ajkic snakket om fattigdom

– Jeg var fattig da vi kom til Norge. Hva må man gjøre for ikke å havne i fattigdom eller komme ut av det, spurte Leo Ajkic da han ledet NAVs debatt om fattigdom under Arendalsuka.

h

NAV er synlig under Arendalsuka

Også i år deltar Arbeids- og velferdsdirektoratet under Arendalsuka, som arrangeres 12. til 16. august. Totalt deltar vi på i overkant av 20 arrangementer, og arrangerer tre debatter selv.

h

NAV tolket seg gjennom Oslo Pride

Hele 45 arrangementer på Oslo Pride ble tolket av NAVs tegnspråktolker. Festivalen er dermed den eneste i Norge som er tilnærmet hundre prosent tilgjengelig for døve.

h

NAV-podkast har passert 100.000 avspillinger

«På jobben» – NAVs egen podkast – har blitt en formidabel suksess med et gjennomsnitt på nesten 10.000 avspillinger per episode.

h

Håper på en ny karriere utenfor Posten

Inger Lise Haldorsen (55) må finne seg nytt arbeid etter 32 år i Posten. På NAVs jobbmesse for Posten-ansatte fikk hun fikk sett at det kan være bruk for henne andre steder.

h

Nå høstes gevinstene av den digitale sykmeldingen

Digitaliseringen av sykmeldingene har gitt enorme besparelser av papir. Men det viktigste målet er å redusere sykefraværet i Norge.

h

Foreldrepengeprosjektet i NAV vant Digitaliseringsprisen 2019

I knivskarp konkurranse med andre offentlige aktører stakk NAV av med prisen for «årets digitale suksesshistorie».

h

Chat med NAV om AAP

I knappe to måneder har NAV tilbudt en chat om arbeidsavklaringspenger (AAP) for å finne ut om det er en tjeneste brukerne har behov for. Hittil er tilbakemeldingene gode.

h

Fra Syria til IT-jobb i NAV: – Det betyr mye å kunne bidra

I NAVs IT-avdeling har dataingeniøren Malaz Alkoj endelig fått sjansen til å jobbe med det han kan.

h

Ny avtale om utveksling av digital informasjon

Mottakere av arbeidsavklaringspenger som er forsikret mot sykdom, vil framover få raskere behandling av saken hos forsikringsselskapet. Senere vil også sykmeldte og uførepensjonister få fordelene av den digitale utvekslingen av informasjon.

h

Dro til sjøs for å stake ut en ny kurs

Før var det vanlig at unge menn som ikke fant seg til rette på skolen eller i arbeidslivet, tok seg hyre på båt. Om alt går etter planen kan over 500 unge hvert år få en slik mulighet på seilskuta Christian Radich.

h

Nå er også søknaden om pleiepenger blitt digital

Foreldre til alvorlig syke barn slipper nå å sende søknad om pleiepenger og legeerklæring i posten.

h

Ny møteplass for arbeidssøkere og arbeidsgivere

NAV har lansert Arbeidsplassen.no, et nytt møtested for arbeidssøkere og arbeidsgivere. Her har vi samlet nye tjenester som legger til rette for at arbeidsgivere og jobbsøkere enkelt kan finne hverandre.

h

12 digitale NAV-tjenester du bør kjenne til

De siste årene har NAV utviklet digitale tjenester på løpende bånd. Her får du en oversikt over noe av det vi har gjort.

h

Kunstig intelligens kan hjelpe NAV med å gi bedre tjenester

Hva er det som kjennetegner sykmeldte som kommer tilbake i jobb uten hjelp fra NAV? Hvilke jobber bør en langtidsledig søke på? Maskiner hjelper oss å finne svarene.

h

Kreftforeningen og NAV styrker samarbeidet

Mange kreftpasienter sliter i møtet med NAV. I 2018 bestemte Kreftforeningen og Arbeids- og velferdsdirektoratet at de skulle samarbeide tettere.

h

Skal stikke hull på «regelverkebyllen»

Kronglete regelverk og et mangfold av begreper skaper vansker ikke bare for NAVs brukere, men også for digitaliseringsarbeidet i NAV. Bare i folketrygdloven alene er det nærmere 30 forskjellige inntektsbegreper.

h

Knallstart for digitale søknader om NAV-tiltak

I slutten av januar lanserte NAV tre digitale søknader om arbeidsmarkedstiltak. Dermed slipper arbeidsgivere å sende papirskjemaer i posten.

h

Digitale tenester: Brukarane viser veg

Tilbakemeldingar frå brukarane står sentralt i utviklinga av nye digitale tenester i NAV. For å få eit godt bilete av brukarane sine opplevingar og synspunkt, blir det nytta eit bredt spekter av metodar og verktøy.

h

Vi skal bruke eit respektfullt språk

Hausten 2018 har kommunikasjonsavdelinga i NAV laga ein ny standard for språk og formidling. Språkstandarden består av tre hovudprinsipp: eit sett skriveregler, eit dømebibliotek, samt råd og anbefalingar for korleis ein kan brukarteste tekstar.

h

Skreddarsyr oppfølging på introduksjonsprogrammet

Individuell oppfølging og tett samarbeid med arbeidsgjevarar har bidrege til at 45 flyktningar i Bergen har fått jobb via prosjektet «Raskt i jobb».

h

Samarbeider om å bygge karrierer

I oktober 2018 signerte NAV og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) en intensjonsavtale.

h

Ville ha brukernes innspill til organisering av NAV-kontoret

Når NAV-kontorer skal slås sammen, påvirker det også brukerne. NAV Re og NAV Tønsberg blir ett kontor neste år og ville høre brukernes meninger om organisering og ledelse av kontoret.

h

Har fått større påvirkningskraft

I Nordland har brukerutvalget endret måten de jobbet på for å få større påvirkningskraft.

h

Vil finne ut om veiledningsmetode virker

Motiverende intervju (MI) er en veiledningsmetode som skal motivere til atferdsendring. Men får metoden sykmeldte raskere i jobb? Det vil NTNU finne ut, i tett samarbeid med NAV Trøndelag.

h

Smertefri overtakelse av NAVs fagsystemer

I stedet for å betale eksterne leverandører for drift og vedlikehold av NAVs fagsystemer, overtar vi stadig mer av ansvaret selv. I 2018 ble giganten Infotrygd og den litt mindre Bisys heleid av NAV.

h

600 arbeidssøkere på «speed-date» på Oslo lufthavn

Nå er det flere hundre ledige stillinger på Oslo lufthavn. For å hjelpe flere i jobb og samtidig gjøre rekrutteringsprosessen effektiv for arbeidsgivere på flyplassen, arrangerte NAV en jobbmesse.

h

Brukermøter med forbedringspotensial

Et av NAVs tre hovedmål er «Bedre brukermøter». Likevel vet vi ganske lite om hvordan møtene foregår. Nå har et knippe forskere sett på dette.

h

– En god prosess som har gått «djevelsk» fort

På under ti måneder har over tusen medarbeidere i tretten fylker jobbet intenst for å bli til fem fylker og to regioner. Alle er kommet i mål.

h

Slutten for 750 000 papirskjemaer

Hvert år mottar NAV nærmere 750.000 inntektsskjemaer i posten. I slutten av oktober ble den digitale versjonen lansert, og snart er det helt slutt for papirskjemaene.

h

Infotrygd 40 år: Fortsatt lenge igjen til pensjonering

NAVs trofaste arbeidshest, Infotrygd, har hittil utbetalt over 6.000 milliarder kroner. Og mer skal det bli. For selv om arbeidsbyrden blir stadig mindre, har den gamle traveren nok å gjøre.

h

Høy bruk av digital søknad om sosialhjelp

Noen få måneder etter lanseringen i enkelte kommuner er det kommet inn over 16.000 digitale søknader om økonomisk sosialhjelp.

h

Gir ungdom en virtuell jobbsmak

Kan bruk av spillteknologi og virtuell virkelighet motivere ungdom til å velge en egnet jobb eller karrierevei? Ja, tror forskere ved NTNU og medspillere fra NAV Trøndelag.

h

Studenter bidrar til digitalisering av NAV

I sommer har tre NTNU-studenter fått tilnærmet frie tøyler i arbeidet med utviklingen av HR sin chatbot SpørPetra.

h

Speed-date med tusen arbeidssøkere

Nordic Choice Hotels trenger 250 ansatte til et hotell som åpner neste år, og hotellkjeden gikk bredt ut og inviterte alle interesserte til en tominutters speed-date søndag 16. september.

h

Hjelper titusenvis av foreldre gjennom paragrafjungelen

Bli med til NAV Foreldrepenger på Facebook, der veilederne gir folkelige svar på knotete regelverksspørsmål.

h

Arendalsuka 2018 sett med NAV-briller

Arendalsuka er et mylder av arrangementer. Her gir vi deg en rask oppsummering av noen av de 20 arrangementene NAV deltok på.

h

NAV til topps i Arendal

I meget sterk konkurranse stakk NAV av med topplasseringen i kåringen av «beste tittel» under Arendalsuka.

h

NAV tar debattene

Hvordan kan det offentlige samarbeide bedre? Kan alt digitaliseres? Nytter arbeidsmarkedstiltak? Det er noen av temaene NAV løfter til debatt i Arendalsuka.

h

Brukerne strever med nav.no

I fjor fikk NAV tre millioner henvendelser fra usikre brukere som hadde spørsmål om søknader eller utbetalinger. Mange av svarene finnes på nav.no, og nå styrkes arbeidet med å gjøre nettstedet mer brukervennlig.

h

Hull i CV-en er ingen hindring

At Eirik har noen hull i CV-en skremmer ikke Møller Medvind fra å gi ham en sjanse. Et godt eksempel på en lønnsom investering, mener Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, som lover at NAV skal være en foroverlent støttespiller.

h

– Sjå til Gloppen

Arbeidet med ei omfattande reform av introduksjonsordninga for innvandrarar og flyktningar er i gang.

h

Investerer i bedre digitale tjenester

IT-tjenestene vi kjøper av konsulenter kan sammenlignes med å investere i bedre utstyr, mener økonomi- og styringsdirektør Geir Axelsen.

h

Satser stort på digitale tjenester til foreldre

Foreldre kan glede seg: I løpet av året lanserer NAV den ene digitale tjenesten etter den andre.

h

– Endelig ble jeg sett

– "Hvis du skulle ønske deg én ting som kan snu livet ditt. Hva ville du ønsket deg da?" "Jobb!", svarte jeg.

h

Diamanter på dagpenger

Med støtte fra NAV leter Simon Loginov etter løsningen som kan revolusjonere verdens prosessindustri. Baard Johannessen har tjent seg søkkrik på en liten høyttaler.

h

Nulltoleranse for uberettigede oppslag

NAV har gjennomført en rekke tiltak i 2017 etter at en rapport fra oktober 2016 viste at flere ansatte i NAV brukte fagsystemene til oppslag de ikke hadde tjenstlige behov for å gjøre.

h

Færre henvender seg ved NAV-kontorene

Ett år er gått siden NAV-kontorene skulle henvise mange av brukerne sine til telefon og nett. Har endringen vært vellykket? To spørreundersøkelser gir viktige svar.

h

Teller vi de riktige tingene?

Det er mye som telles og måles i NAV, men det er ikke nødvendigvis sammenheng mellom høy måloppnåelse og ønskede resultater.

h

Fra Syria til fast jobb på Raufoss

De har bevist at flyktninger kan komme raskt i jobb. Nøkkelen er norskkunnskaper, mener de.

h

Vi sender NAV-konferansen direkte

Årets NAV-konferanse finner sted 31. oktober og skal handle om et tema som berører mange, og opptar enda flere: Utenforskap i arbeidslivet.

h

NAV best på kundeservice i sosiale medier

h

Er på nett med veilederen

En drøy måned etter at den digitale aktivitetsplanen ble lansert, har over 89.000 brukere tatt den i bruk.

h

Store datamengder kan hjelpe folk i jobb

h

På tilliten løs

Ingen skal tvile på at NAV har nulltoleranse for misbruk av tilganger i fagsystemene. Ansatte som leter opp opplysninger om andre enn egne brukere, risikerer å bli sagt opp.

h

Vekk med tåkepraten

Språket  i NAV blir stadig betre.

h

Ostehøvel og sparekniv

NAV må gjøre mer for mindre.  De største kuttene tas i direktoratet, som planlegger å redusere sine driftsutgifter med bortimot 30 prosent på tre år.

h

Designer for fremtiden

Digitalisering og ny teknologi skaper forventninger hos brukerne. Derfor ble det etablert et designteam i IT-avdelingen i direktoratet.

h

Sprikende tilbud på NAV-kontorer

Trenger du jaktlisens? Eller kanskje drosjeløyve? I så fall kan du møte opp på NAV-kontoret. I hvert fall enkelte steder. Det vil direktoratet ha en slutt på.

h

Burde Ali bytte navn?

– Vi trenger ikke å diskutere om det foregår etnisk diskriminering i arbeidslivet. Det vet vi. Det vi må finne ut, er hva vi skal gjøre med problemet.