Et nettmagasin for medarbeidere i NAV og alle andre som er opptatt av arbeid og velferd

Nulltoleranse for uberettigede oppslag

NAV har gjennomført en rekke tiltak i 2017 etter at en rapport fra oktober 2016 viste at flere ansatte i NAV brukte fagsystemene til oppslag de ikke hadde tjenstlige behov for å gjøre.

Er på nett med veilederen

En drøy måned etter at den digitale aktivitetsplanen ble lansert, har over 89.000 brukere tatt den i bruk.

På tilliten løs

Ingen skal tvile på at NAV har nulltoleranse for misbruk av tilganger i fagsystemene. Ansatte som leter opp opplysninger om andre enn egne brukere, risikerer å bli sagt opp.

Ostehøvel og sparekniv

NAV må gjøre mer for mindre.  De største kuttene tas i direktoratet, som planlegger å redusere sine driftsutgifter med bortimot 30 prosent på tre år.

Designer for fremtiden

Digitalisering og ny teknologi skaper forventninger hos brukerne. Derfor ble det etablert et designteam i IT-avdelingen i direktoratet.

Sprikende tilbud på NAV-kontorer

Trenger du jaktlisens? Eller kanskje drosjeløyve? I så fall kan du møte opp på NAV-kontoret. I hvert fall enkelte steder. Det vil direktoratet ha en slutt på.

Burde Ali bytte navn?

– Vi trenger ikke å diskutere om det foregår etnisk diskriminering i arbeidslivet. Det vet vi. Det vi må finne ut, er hva vi skal gjøre med problemet.

Personvernerklæring – cookies