h

Disse NAV-ansatte har så godt arbeidsmiljø at de forskes på

Lav terskel for å be om hjelp, rotering av arbeidsoppgaver og hyggelige sosiale aktiviteter på fritiden. Det er tre av suksessfaktorene for et godt arbeidsmiljø, mener NAV Økonomi pensjon i Harstad.

h

Har blitt bedre veiledere

Etter å ha lært seg en ny intervjuteknikk, har NAV-veilederne ved NAV Hallingdal bedre samhandling med brukerne og økt fellesskapsfølelse på kontoret.

h

Blir mindre syke av hjertevenner og gode ord

Ved Tienbråten barnehage er sykefraværet halvert det siste året. Resepten? Involvering, positiv oppmerksomhet og oppfordring om å komme på jobb selv om man ikke kan yte maksimalt.

h

Da NAV-kontorene skulle stenge brukerne ute

… eller var det egentlig det som skjedde? Vi har besøkt NAV Nannestad for å høre hvordan de opplevde endringene i fjor da NAV-brukere skulle flyttes over til nett og telefon.

h

NAV snudde etter mediestorm

En avisartikkel om ventesone i gågaten fikk NAV Sarpsborg til å gjøre helomvending.

h

Snakk enklere og tydeligere

Altfor mange søknader ender i dag med avslag, fordi nødvendige vedlegg mangler.

h

Tar ungdom med på råd

h

Brukere som intervjuere

Når NAV Hadeland skal rekruttere nye medarbeidere tar de brukerne med på råd.

h

Refleksjon som metode

NAV og IA-rådet i Telemark har prøvd ut reflekterende team som metode i møte med unge under 30 år, og gjort nyttige erfaringer med en ny samtaleform.

h

Meir optikk, takk!

NAV Hjelpemiddelsentral i Vestfold har sidan 2015 jobba for å betre tenestetilbodet til brukarar med nedsett synsevne. Kurs for private optikarar er eit av tiltaka.

h

Liten trapp, stor hjelp

h

Honnørkort i ny drakt

Veien har vært lang for å endre format og farge på honnørkortet fra NAV, men i 2017 kom endelig kortet i ny utforming.

h

Betydelig flere klager

I 2017 ble det registrert 15 688 serviceklager i den statlige delen av NAV

h

Lyttet til de unge

Hva kan NAV gjøre for å få flere unge i jobb? NAV Tønsberg inviterte like godt ekspertene på området: ungdommene selv.

h

Modell i utvikling

Suksess for digital speedating i Nordland.

h

Viktig digital arena

NAV slår et slag for en digital arena for møter mellom arbeidsgivere og arbeidssøkere.

h

Bildetolktjenesten har styrket tilbudet

.

Ung medvirkning

NAV Østensjø åpnet egne, nye lokaler for alle arbeidssøkere mellom 18 og 30 år i september 2017, kalt NAVigator Ung. Tiltaket har vært svært vellykket.

h

Digilab gjør brukerne digitale

Vil speile arbeidsgivernes behov

NAV Vest-Agder utviklet våren 2017 en elektronisk undersøkelse til arbeidsgivere som benytter seg av NAVs tjenester knyttet til rekruttering, omstilling og formidling i fylket.

h

Noreg rundt for nye nav.no

Hausten 2017 har Helhetsteamet reist Noreg rundt for å lære av brukarane. Målet er å forstå kva konkrete behov brukaren har i møte med NAV, og korleis ein best kan møte desse på nav.no.

h

NAV-kontor i farta

Med jobbmobil på innerlomma og mobilitetsløsning på pc­en har veilederne på NAV Lillehammer­-Gausdal fått en ny arbeidshverdag.

h

Ekstrem forvandling

Publikumsmottaket i NAV Fredrikstad ble beskrevet som en internasjonal flyplass som verken brukere eller ansatte var fornøyde med. Det tok brått slutt.