h

Trives på hjemmekontor

Til tross for at to av tre NAV-ansatte aldri hadde jobbet hjemmefra før koronakrisen, trives de aller fleste med å jobbe hjemmefra og synes de jobber effektivt. Men de savner kollegene sine.

h

Empatilunsj i NAV: – De så stolen, ikke meg

I to timer fikk Daniel Neegaard i NAVs IT-avdeling kjenne hvordan det var å bruke rullestol. Det gjorde at han fikk større forståelse for betydningen av at NAVs tjenester er tilgjengelige for alle.

h

Gode og effektive brukermøter ved NAV Rana

Lange informasjonsmøter er byttet ut med effektive gruppemøter og individuell veilederhjelp.

h

Snakker og skriver så folk forstår

Takket være systematisk jobbing med språk og formidling har NAV Madla fått økt tillit og bedre relasjoner til både brukere og samarbeidspartnere.

h

Veiledere øver seg på å bli bedre samtalepartnere

Ved NAV Fredrikstad øver veilederne seg på samtaleteknikk for å øke veiledningsferdighetene sine.

h

Brukerne måtte vente i trappa – NAV-kontoret bygde om

Negative tilbakemeldinger fra brukere førte til at NAV Åsnes ble bygget om inngangspartiet.

h

Fikk sommerjobb i NAVs AI-lab

I sommer fikk tre studenter prøve livet som data scientists i NAVs AI-lab. Spennende og morsomt, synes de.

h

Islandske kolleger lærte endringsledelse av NAV

– Dette var veldig inspirerende, oppsummerer Gisli David Karlsson. Sammen med ni kolleger i den islandske arbeidsformidlingen har han fått et lynkurs i endringsledelse av NAVs prosessveiledere.

h

Store omstillinger ved halvparten av NAV-kontorene

Ved årsskiftet skal 109 kommuner slås sammen og bli til 43. Parallelt er det stadig vanligere med ett NAV-kontor som betjener flere kommuner.

h

– Vi må tørre å spørre om økonomi

Hvert år kommer om lag 30 000 personer til gjeldsrådgivere i NAV for å få økonomisk rådgivning. Forbrukslån er en stadig vanligere årsak til at folk får problemer med økonomien.

h

Forsvarets populære NAV-damer

«Veterandamene i NAV» er blitt et kjent og populært begrep i Forsvaret. Siden 2011 har de bidratt til at norske soldater som kommer hjem fra utenlandstjeneste har fått hjelp og støtte i vanskelige situasjoner.

h

Lærer av å lytte til ungdommen

– Etter hver kursdag spør vi ungdommene om hva som kan bli bedre. Det har blant annet ført til at vi har kortet ned på pausene, og innlederne holder kortere innlegg. Resultatet er mer aktive og interesserte deltakere.

h

Vil bli bedre veiledere

Ved NAV Farsund treffes veilederne jevnlig for å reflektere over hvordan de møter brukerne.

h

Språkhjelpemiddel på jakka

En enkel oppfordring på jakka kan bidra til at flere fremmedspråklige får seg jobb. Men det forutsetter at vi som snakker norsk følger oppfordringen.

h

Inviterte brukere til dialog om NAV

NAV Moss ønsket å få vite hva byens innbyggere forventer og ønsker seg av NAV. Derfor inviterte de like godt byens innbyggere til et dialogmøte.

h

Lærer av kollegaer sine gode erfaringar

I snart ti år har NAV arrangert «Mulighetskonferansen», der NAV-tilsette blir invitert til å dele gode erfaringar med kollegaer frå heile landet.

h

Lytter til ungdommenes råd

For å sikre at kurset «Jobbfokus» blir mest mulig relevant for ungdom, ba NAV Farsund deltakerne om å gi tilbakemeldinger om både form og innhold.

h

Endret konsept etter innspill fra arbeidssøkere

I 2018 startet NAV Vennesla med Jobbmuligheten, som er et ukentlig tilbud til arbeidssøkere. Målet er at flere, raskere skal komme seg i jobb. Et par måneder etter de startet, ba de alle som hadde deltatt svare på hvordan de kunne forbedre tilbudet. Nå har de endret på konseptet.

h

Disse NAV-ansatte har så godt arbeidsmiljø at de forskes på

Lav terskel for å be om hjelp, rotering av arbeidsoppgaver og hyggelige sosiale aktiviteter på fritiden. Det er tre av suksessfaktorene for et godt arbeidsmiljø, mener NAV Økonomi pensjon i Harstad.

h

Har blitt bedre veiledere

Etter å ha lært seg en ny intervjuteknikk, har NAV-veilederne ved NAV Hallingdal bedre samhandling med brukerne og økt fellesskapsfølelse på kontoret.

h

Blir mindre syke av hjertevenner og gode ord

Ved Tienbråten barnehage er sykefraværet halvert det siste året. Resepten? Involvering, positiv oppmerksomhet og oppfordring om å komme på jobb selv om man ikke kan yte maksimalt.

h

Da NAV-kontorene skulle stenge brukerne ute

… eller var det egentlig det som skjedde? Vi har besøkt NAV Nannestad for å høre hvordan de opplevde endringene i fjor da NAV-brukere skulle flyttes over til nett og telefon.

h

NAV snudde etter mediestorm

En avisartikkel om ventesone i gågaten fikk NAV Sarpsborg til å gjøre helomvending.

h

Snakk enklere og tydeligere

Altfor mange søknader ender i dag med avslag, fordi nødvendige vedlegg mangler.

h

Tar ungdom med på råd

h

Brukere som intervjuere

Når NAV Hadeland skal rekruttere nye medarbeidere tar de brukerne med på råd.

h

Refleksjon som metode

NAV og IA-rådet i Telemark har prøvd ut reflekterende team som metode i møte med unge under 30 år, og gjort nyttige erfaringer med en ny samtaleform.

h

Meir optikk, takk!

NAV Hjelpemiddelsentral i Vestfold har sidan 2015 jobba for å betre tenestetilbodet til brukarar med nedsett synsevne. Kurs for private optikarar er eit av tiltaka.

h

Liten trapp, stor hjelp

h

Honnørkort i ny drakt

Veien har vært lang for å endre format og farge på honnørkortet fra NAV, men i 2017 kom endelig kortet i ny utforming.

h

Betydelig flere klager

I 2017 ble det registrert 15 688 serviceklager i den statlige delen av NAV

h

Lyttet til de unge

Hva kan NAV gjøre for å få flere unge i jobb? NAV Tønsberg inviterte like godt ekspertene på området: ungdommene selv.

h

Modell i utvikling

Suksess for digital speedating i Nordland.

h

Viktig digital arena

NAV slår et slag for en digital arena for møter mellom arbeidsgivere og arbeidssøkere.

h

Bildetolktjenesten har styrket tilbudet

.

Ung medvirkning

NAV Østensjø åpnet egne, nye lokaler for alle arbeidssøkere mellom 18 og 30 år i september 2017, kalt NAVigator Ung. Tiltaket har vært svært vellykket.

h

Digilab gjør brukerne digitale

Vil speile arbeidsgivernes behov

NAV Vest-Agder utviklet våren 2017 en elektronisk undersøkelse til arbeidsgivere som benytter seg av NAVs tjenester knyttet til rekruttering, omstilling og formidling i fylket.

h

Noreg rundt for nye nav.no

Hausten 2017 har Helhetsteamet reist Noreg rundt for å lære av brukarane. Målet er å forstå kva konkrete behov brukaren har i møte med NAV, og korleis ein best kan møte desse på nav.no.

h

NAV-kontor i farta

Med jobbmobil på innerlomma og mobilitetsløsning på pc­en har veilederne på NAV Lillehammer­-Gausdal fått en ny arbeidshverdag.

h

Ekstrem forvandling

Publikumsmottaket i NAV Fredrikstad ble beskrevet som en internasjonal flyplass som verken brukere eller ansatte var fornøyde med. Det tok brått slutt.