TRE ILDSJELER: Johan Cairns, Astrid Marie Solum og Marius Brustad brenner for miljøarbeidet.

Miljøarbeid engasjerer i NAV Asker: Har åpnet ombruksbutikk nummer to

Takket være et samarbeid med kommunen og ivrige deltakere på aktivitetstiltak, kunne NAV Asker stolt åpne sin andre ombruksbutikk. Nå håper de å inspirere NAV-kontorer i hele landet.

SAMARBEID PÅ TVERS_ Lene Victoria Aas (til venstre) er metodeveileder ved NAV Arendal, og Halvor Vaaje er en av NAVs jobbspesialister ved DPS i Arendal. Foran står Anna Gunn Folgerø, behandler ved poliklinikken ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved sykehuset i Arendal  .

NAV samarbeider med psykiatrien for å få folk i jobb 

Ved poliklinikkene for psykiatri og rus i Arendal er NAVs jobbspesialister en del av behandlingsteamene. De hjelper pasientene å finne ordinært, lønnet arbeid.

TRIVES: Aud Solveig Pedersen, Ulrik Sorte og Morten Sandbakken trives med å jobbe hjemmefra, men savner kolleger og gleder seg til en mer normal arbeidshverdag.

Trives på hjemmekontor

Til tross for at to av tre NAV-ansatte aldri hadde jobbet hjemmefra før koronakrisen, trives de aller fleste med å jobbe hjemmefra og synes de jobber effektivt. Men de savner kollegene sine.

EMPATILUNSJ: I mars deltok nyansatte i NAVs IT-avdeling på "empatilunsj", der de skulle få kjenne på kroppen hvordan det er å ha en funksjonsnedsettelse. Daniel Neegaard (i midten), kontorsjef i designseksjonen i NAV, fikk utdelt en rullestol. Til venstre ser vi Eidar Grande Vollan, kontorsjef i Designseksjonen i NAV, som måtte ta på øreklokker så han ikke skulle høre, og Anton Fofanov (til høyre), konsulent i IT-avdelingen, som fikk bind for øynene.

Empatilunsj i NAV: – De så stolen, ikke meg

I to timer fikk Daniel Neegaard i NAVs IT-avdeling kjenne hvordan det var å bruke rullestol. Det gjorde at han fikk større forståelse for betydningen av at NAVs tjenester er tilgjengelige for alle.

INDIVIDUELL VEILEDNING: Ved NAV Rana har de lagt om gruppemøtene etter tilbakemeldinger fra brukerne. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Gode og effektive brukermøter ved NAV Rana

Lange informasjonsmøter er byttet ut med effektive gruppemøter og individuell veilederhjelp.

FORENKLER: Vanskelige begreper kan erstattes med enklere ord.

Snakker og skriver så folk forstår

Takket være systematisk jobbing med språk og formidling har NAV Madla fått økt tillit og bedre relasjoner til både brukere og samarbeidspartnere.

ØVELSE GJØR MESTER: Tina Karlsen (i midten) og Andrea Elisabeth Johansen (til høyre) er blant veilederne ved NAV Fredrikstad som øver seg på samtaleteknikk.

Veiledere øver seg på å bli bedre samtalepartnere

Ved NAV Fredrikstad øver veilederne seg på samtaleteknikk for å øke veiledningsferdighetene sine.

BEDRE BRUKERMØTER: Etter at NAV Åsnes flyttet venterommet inn på NAV-kontoret, er brukeropplevelsene bedre, og også de ansatte synes det er en forbedring, forteller NAV-leder Knut Erik Skaret (i midten). Her sammen med to av sine medarbeidere, Marcus Wang og Malén Kristiansen Kjensmo.

Brukerne måtte vente i trappa – NAV-kontoret bygde om

Negative tilbakemeldinger fra brukere førte til at NAV Åsnes ble bygget om inngangspartiet.

I NAVs AI-lab fikk studenter bruke maskinlæring på stillingsannonser. (Foto: Cathrine Pihl Lyngstad)

Fikk sommerjobb i NAVs AI-lab

I sommer fikk tre studenter prøve livet som data scientists i NAVs AI-lab. Spennende og morsomt, synes de.

FORNØYDE ISLENDINGER: Lynkurset i endringsledelse foregikk på engelsk og fikk tilbakemeldinger som "Game-changing" og "Huge, huge success" av deltakerne.

Islandske kolleger lærte endringsledelse av NAV

– Dette var veldig inspirerende, oppsummerer Gisli David Karlsson. Sammen med ni kolleger i den islandske arbeidsformidlingen har han fått et lynkurs i endringsledelse av NAVs prosessveiledere.

NYTT NAV-KONTOR: Ved nyttår blir Daniel Berg-Hansen leder for NAV Lillestrøm. Huset bak ham skal bygges om og etter hvert få plass til 200 medarbeidere.   Foto: Ida F. Ringnes

Store omstillinger ved halvparten av NAV-kontorene

Ved årsskiftet skal 109 kommuner slås sammen og bli til 43. Parallelt er det stadig vanligere med ett NAV-kontor som betjener flere kommuner.

GJELD: Mange av de som søker om økonomisk rådgivning har flere kredittkort. Foto: Colourbox

– Vi må tørre å spørre om økonomi

Hvert år kommer om lag 30 000 personer til gjeldsrådgivere i NAV for å få økonomisk rådgivning. Forbrukslån er en stadig vanligere årsak til at folk får problemer med økonomien.

GULL VERDT: Mette Seland Pettersen, Gunn Strand og Guri Hammervold Johansen utgjør kompetansemiljøet for veteransaker i NAV. Krigsveteran Frank Cato Lahti får ikke fullrost «veterandamene» for den innsatsen de gjør.

Forsvarets populære NAV-damer

«Veterandamene i NAV» er blitt et kjent og populært begrep i Forsvaret. Siden 2011 har de bidratt til at norske soldater som kommer hjem fra utenlandstjeneste har fått hjelp og støtte i vanskelige situasjoner.

VIL HØRE MER: Stange-ungdommene Stephan Christiansen (29), Tor Kristian Museth (25) og Kevin Brubakken (18) fikk snakke med regiondirektør Guttorm Tysnes i Norges Lastebileier-Forbund. Ungdommene syntes det var en lærerik dag.

Lærer av å lytte til ungdommen

– Etter hver kursdag spør vi ungdommene om hva som kan bli bedre. Det har blant annet ført til at vi har kortet ned på pausene, og innlederne holder kortere innlegg. Resultatet er mer aktive og interesserte deltakere.

Målet med "refleksjonsøktene" ved NAV Farsund er å bli bedre veiledere. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Vil bli bedre veiledere

Ved NAV Farsund treffes veilederne jevnlig for å reflektere over hvordan de møter brukerne.

POPULÆRT JAKKEMERKE: NAV Svelvik har gitt ut over 100 slike jakkemerker.

Språkhjelpemiddel på jakka

En enkel oppfordring på jakka kan bidra til at flere fremmedspråklige får seg jobb. Men det forutsetter at vi som snakker norsk følger oppfordringen.

DIALOG: NAV Moss inviterte til dialogmøte med brukerne. Her ser vi arbeidsgivere, og NAV leder Kari-Mette Mjønner med mikrofon i midten av bildet.

Inviterte brukere til dialog om NAV

NAV Moss ønsket å få vite hva byens innbyggere forventer og ønsker seg av NAV. Derfor inviterte de like godt byens innbyggere til et dialogmøte.

INSPIRERENDE: NAV-veiledere blir inspirert  av kollegers erfaringer og ideer

Lærer av kollegaer sine gode erfaringar

I snart ti år har NAV arrangert «Mulighetskonferansen», der NAV-tilsette blir invitert til å dele gode erfaringar med kollegaer frå heile landet.

Ungdommen tas med på råd i NAV Farsund. Foto: Colourbox

Lytter til ungdommenes råd

For å sikre at kurset «Jobbfokus» blir mest mulig relevant for ungdom, ba NAV Farsund deltakerne om å gi tilbakemeldinger om både form og innhold.

Noe av det som kom fram da NAV Vennesla ba om tilbakemeldinger fra deltakerne i Jobbmuligheten, var at de ønsket mer trening på jobbintervju. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Endret konsept etter innspill fra arbeidssøkere

I 2018 startet NAV Vennesla med Jobbmuligheten, som er et ukentlig tilbud til arbeidssøkere. Målet er at flere, raskere skal komme seg i jobb. Et par måneder etter de startet, ba de alle som hadde deltatt svare på hvordan de kunne forbedre tilbudet. Nå har de endret på konseptet.

GODT ARBEIDSMILJØ: Ett av tiltakene for å opprettholde et godt arbeidsmiljø har vært å lage sosiale soner.  – Det er lov å ta seg en pause i blant og snakke med medarbeidere, før man tar fatt på nye oppgaver, sier gruppa som har deltatt i forskningsprosjektet om forebyggende arbeidsmiljø.

Disse NAV-ansatte har så godt arbeidsmiljø at de forskes på

Lav terskel for å be om hjelp, rotering av arbeidsoppgaver og hyggelige sosiale aktiviteter på fritiden. Det er tre av suksessfaktorene for et godt arbeidsmiljø, mener NAV Økonomi pensjon i Harstad.

Har blitt bedre veiledere

Etter å ha lært seg en ny intervjuteknikk, har NAV-veilederne ved NAV Hallingdal bedre samhandling med brukerne og økt fellesskapsfølelse på kontoret.

GOD STEMNING: I Tienbråten barnehage heier de på hverandre. Fra venstre ser vi nestleder Anita Eriksen, barnehagelærer Lene Skjønhaug, Susann Kjelberget, verneombud, Torunn Aabel, tillitsvalgt og enhetsleder Veera Nygaard. Helt til høyre ser vi IA-rådgiver Aud Kristin Brevig.

Blir mindre syke av hjertevenner og gode ord

Ved Tienbråten barnehage er sykefraværet halvert det siste året. Resepten? Involvering, positiv oppmerksomhet og oppfordring om å komme på jobb selv om man ikke kan yte maksimalt.

På NAV-kontoret i Nannestad har Larisa Solvang (f.v), Therese Wilhelmsen og Heidi Søbakk opplevd at stadig færre møter opp uanmeldt i publikumsmottaket.

Da NAV-kontorene skulle stenge brukerne ute

… eller var det egentlig det som skjedde? Vi har besøkt NAV Nannestad for å høre hvordan de opplevde endringene i fjor da NAV-brukere skulle flyttes over til nett og telefon.

Jon Stanley Fredriksen mener NAV Sarpsborg kunne håndtert ombyggingsprosessen annerledes.

NAV snudde etter mediestorm

En avisartikkel om ventesone i gågaten fikk NAV Sarpsborg til å gjøre helomvending.

KLART SVAR: Tilbakemeldingene fra brukerne er at NAV må være tydeligere på hva som er konsekvensen av ikke å sende inn vedlegg innen fristen.

Snakk enklere og tydeligere

Altfor mange søknader ender i dag med avslag, fordi nødvendige vedlegg mangler.

GODE RÅD: Brukerrådet i NAV Trøndelag har bidratt til et bedre språk og større forståelse av ungdommers behov. Her representert ved to av dem: leder Hans Kristian Lilleberg og Atle Sognli. Prosjektleder Ann Kristin Løe til venstre.

Tar ungdom med på råd

Brukere som intervjuere

Når NAV Hadeland skal rekruttere nye medarbeidere tar de brukerne med på råd.

Refleksjon som metode

NAV og IA-rådet i Telemark har prøvd ut reflekterende team som metode i møte med unge under 30 år, og gjort nyttige erfaringer med en ny samtaleform.

Meir optikk, takk!

NAV Hjelpemiddelsentral i Vestfold har sidan 2015 jobba for å betre tenestetilbodet til brukarar med nedsett synsevne. Kurs for private optikarar er eit av tiltaka.

Liten trapp, stor hjelp

NYTT: Slik ser det nye honnørkortet ut.

Honnørkort i ny drakt

Veien har vært lang for å endre format og farge på honnørkortet fra NAV, men i 2017 kom endelig kortet i ny utforming.

Betydelig flere klager

I 2017 ble det registrert 15 688 serviceklager i den statlige delen av NAV

IDEMYLDRING: Ungdommene fortalte hva de mente fungerte og hva de mente fungerte dårlig,

Lyttet til de unge

Hva kan NAV gjøre for å få flere unge i jobb? NAV Tønsberg inviterte like godt ekspertene på området: ungdommene selv.

SPEED-DATING FOR ARBEID: Arbeidssøker Petter Johan Vangen og veileder Jan Morten Andreassen ved NAV Hamarøy.

Modell i utvikling

Suksess for digital speedating i Nordland.

JOBBMESSE: Slik så det ut da jobbsøkerne logget seg inn på den digitale jobbmessen.

Viktig digital arena

NAV slår et slag for en digital arena for møter mellom arbeidsgivere og arbeidssøkere.

STYRKET TILBUDET: Annette Wilhemsen Hansen, nasjonal koordinator for Bildetolktjenesten.

Bildetolktjenesten har styrket tilbudet

.

Ung medvirkning

NAV Østensjø åpnet egne, nye lokaler for alle arbeidssøkere mellom 18 og 30 år i september 2017, kalt NAVigator Ung. Tiltaket har vært svært vellykket.

NY ARENA: Digilab ønsker å hjelpe brukerne til å bli kjent med og ta i bruk den nye digitale aktivitetsplanen.

Digilab gjør brukerne digitale

Vil speile arbeidsgivernes behov

NAV Vest-Agder utviklet våren 2017 en elektronisk undersøkelse til arbeidsgivere som benytter seg av NAVs tjenester knyttet til rekruttering, omstilling og formidling i fylket.

SAMLER INNSIKT: Denne gjengen fra Arbeids- og velferdsdirektoratet har reist rundt for å samle brukerinnsikt.

Noreg rundt for nye nav.no

Hausten 2017 har Helhetsteamet reist Noreg rundt for å lære av brukarane. Målet er å forstå kva konkrete behov brukaren har i møte med NAV, og korleis ein best kan møte desse på nav.no.

NAV-kontor i farta

Med jobbmobil på innerlomma og mobilitetsløsning på pc­en har veilederne på NAV Lillehammer­-Gausdal fått en ny arbeidshverdag.

Ekstrem forvandling

Publikumsmottaket i NAV Fredrikstad ble beskrevet som en internasjonal flyplass som verken brukere eller ansatte var fornøyde med. Det tok brått slutt.