Hopp til hovedinnholdet

Et nettmagasin for medarbeidere i NAV og alle andre som er opptatt av arbeid og velferd

Lærer av å lytte til ungdommen

– Etter hver kursdag spør vi ungdommene om hva som kan bli bedre. Det har blant annet ført til at vi har kortet ned på pausene, og innlederne holder kortere innlegg. Resultatet er mer aktive og interesserte deltakere.

Språkhjelpemiddel på jakka

En enkel oppfordring på jakka kan bidra til at flere fremmedspråklige får seg jobb. Men det forutsetter at vi som snakker norsk følger oppfordringen.

Inviterte brukere til dialog om NAV

NAV Moss ønsket å få vite hva byens innbyggere forventer og ønsker seg av NAV. Derfor inviterte de like godt byens innbyggere til et dialogmøte.

Vil bli bedre veiledere

Ved NAV Farsund treffes veilederne jevnlig for å reflektere over hvordan de møter brukerne.

Lytter til ungdommenes råd

For å sikre at kurset «Jobbfokus» blir mest mulig relevant for ungdom, ba NAV Farsund deltakerne om å gi tilbakemeldinger om både form og innhold.

Endret konsept etter innspill fra arbeidssøkere

I 2018 startet NAV Vennesla med Jobbmuligheten, som er et ukentlig tilbud til arbeidssøkere. Målet er at flere, raskere skal komme seg i jobb. Et par måneder etter de startet, ba de alle som hadde deltatt svare på hvordan de kunne forbedre tilbudet. Nå har de endret på konseptet.

Har blitt bedre veiledere

Etter å ha lært seg en ny intervjuteknikk, har NAV-veilederne ved NAV Hallingdal bedre samhandling med brukerne og økt fellesskapsfølelse på kontoret.

Noreg rundt for nye nav.no

Hausten 2017 har Helhetsteamet reist Noreg rundt for å lære av brukarane. Målet er å forstå kva konkrete behov brukaren har i møte med NAV, og korleis ein best kan møte desse på nav.no.

Viktig digital arena

NAV slår et slag for en digital arena for møter mellom arbeidsgivere og arbeidssøkere.

Lyttet til de unge

Hva kan NAV gjøre for å få flere unge i jobb? NAV Tønsberg inviterte like godt ekspertene på området: ungdommene selv.