Hopp til hovedinnholdet

Et nettmagasin for medarbeidere i NAV og alle andre som er opptatt av arbeid og velferd

Utenforskapet fra arbeidslivet svakt ned under pandemien

21 prosent av personer i arbeidsfør alder sto utenfor både arbeidsliv og utdanning ved utgangen av 2020. Antallet har gått svakt ned sammenlignet med situasjonen før koronapandemien, og utgjør nå i underkant av 700 000 nordmenn.

Nå går arbeidsmarkedet i positiv retning

Det har blitt om lag 20 000 færre arbeidssøkere siden utgangen av april, og 4 000 av dem har forsvunnet ut av ledighetskøen siden de store lettelsene for serveringsbransjen i Oslo ble iverksatt for en uke siden.

Har samlet NAV-forskning om AAP

Mer oppfølging og kortere tid med ytelsen, men ikke flere over i arbeid. Det er noen av funnene i analysene NAV har gjort om regelendringene for arbeidsavklaringspenger som kom i 2018. Nå er kunnskapen samlet for å gjøre den lett tilgjengelig.

NAV-året 2020 i grafer og tall

Visste du at NAV utbetalte én million kroner per minutt gjennom 2020? Eller at noen tok kontakt med NAVs kontaktsenter hvert 6. sekund hele året gjennom?