h

Krevende oppstart for jobbspesialister

Et forskningsprosjekt viser at jobbsøkere og arbeidsgivere ved NAV Tromsø og NAV Harstad er fornøyde med ordningen med jobbspesialister, men jobbspesialistene har strevd med å få tiden til å strekke til.

h

120 000 unge voksne mellom 20 og 30 år i utenforskap

Unge voksne tilsvarende 5 000 hele skoleklasser er verken i utdanning eller arbeid. Mer må gjøres, sier statistikksjef i NAV, Ulf Andersen.

h

Få oversikt over Velferds-Norge på 1-2-3

NAV lager årlig en illustrert presentasjon av arbeids- og velferdsområdet og NAV som organisasjon. Her kan du raskt få oversikt over noen av de viktigste endringene i året som har gått.

h

700.000 står utenfor arbeidsliv og utdanning

Over 20 prosent av personer i arbeidsfør alder er til enhver tid verken i utdanning eller jobb.

h

Tidlig uttak av pensjon kan koste 6200 kroner i måneden

… men NAV skal ikke advare om konsekvensene av å ta ut pensjon tidlig.

h

Her kan du se opptak av NAV-konferansen 2018

Fikk du ikke med deg NAV-konferansen, eller skulle du gjerne sett et foredrag på nytt? Her finner du opptak av foredragene.

h

Seniorene blir lengst hos samme arbeidsgiver

Over halvparten av 50-åringene jobber for samme arbeidsgiver når de er 60 år. Blant 55-åringene er de fleste er ute av arbeidslivet når de har fylt 65 år.

h

Hva koster sykefraværet for bedriftene?

Det er bra med en debatt om kostnadene ved sykefravær, men den må bygge på korrekte tall.

h

Store kjønnsforskjeller innen uføretrygd

Det er langt flere kvinner enn menn som mottar uføretrygd. Blant de over 45 år er andelen om lag 1,5 ganger så høy.

h

Blir det flere på langvarige helseytelser?

De siste årene har det blitt flere på uføretrygd og færre på arbeidsavklaringspenger. En ny infografikk viser utviklingen i det totale antallet mottakere av disse to helserelaterte ytelsene.

h

Økt skatt, redusert velferd eller flere i arbeid?

En ny NAV-prognose spår vesentlig økte trygdeutgifter fram mot 2060. Fortsetter vi som i dag, kan det bli vanskelig å opprettholde dagens velferdsnivå.

h

Slik følger NAV nordmenn gjennom livet

NAV er samfunnets sikkerhetsnett og skal blant annet hjelpe oss om vi blir syke, mister jobben eller har økonomiske problemer.

h

NAV mot 2030

I løpet av relativt få år vil Norges befolkning og arbeidsliv være til dels dramatisk endret. Det får konsekvenser for oss i NAV.

h

Hvordan måler vi arbeidsledigheten?

Vi møter ofte påstander om at alle som mottar arbeidsavklaringspenger egentlig er arbeidsledige. Men hva mener vi egentlig med arbeidsledighet?