h

Dette er den mest etterspurte arbeidskraften i koronaperioden

Sykepleier, helsefagarbeider og vernepleier er de yrkene som er mest utlyst på NAVs stillingsportal under koronaperioden.

h

Slik skiller koronakrisen seg fra tidligere kriser på arbeidsmarkedet

Rekordraskt og himmelhøyt. Det er to ord som oppsummerer det som skiller koronakrisen fra andre ledighetskriser Norge har opplevd.

h

Nesten 100 000 personer har gått ut av ledighetskøen under koronakrisen

Nye analyser fra NAV viser at til sammen 400 000 personer har registrert seg som arbeidssøkere siden 10. mars. Anslagsvis én av fire av disse har allerede forlatt ledighetskøen.

h

Dagpengetall viser at hyttekommuner er sterkt påvirket av koronakrisen

Nye dagpengetall fra NAV viser at det er særlig fjellkommuner med store skianlegg, mye turisme og hytter, samt kommuner med tilknytning til Gardermoen, som er sterkest berørt av koronakrisen. I tillegg er Sykkylven, med en stor andel sysselsatt innen møbelproduksjon, særlig berørt.

h

Krevende oppstart for jobbspesialister

Et forskningsprosjekt viser at jobbsøkere og arbeidsgivere ved NAV Tromsø og NAV Harstad er fornøyde med ordningen med jobbspesialister, men jobbspesialistene har strevd med å få tiden til å strekke til.

h

120 000 unge voksne mellom 20 og 30 år i utenforskap

Unge voksne tilsvarende 5 000 hele skoleklasser er verken i utdanning eller arbeid. Mer må gjøres, sier statistikksjef i NAV, Ulf Andersen.

h

Få oversikt over Velferds-Norge på 1-2-3

NAV lager årlig en illustrert presentasjon av arbeids- og velferdsområdet og NAV som organisasjon. Her kan du raskt få oversikt over noen av de viktigste endringene i året som har gått.

h

700.000 står utenfor arbeidsliv og utdanning

Over 20 prosent av personer i arbeidsfør alder er til enhver tid verken i utdanning eller jobb.

h

Tidlig uttak av pensjon kan koste 6200 kroner i måneden

… men NAV skal ikke advare om konsekvensene av å ta ut pensjon tidlig.

h

Her kan du se opptak av NAV-konferansen 2018

Fikk du ikke med deg NAV-konferansen, eller skulle du gjerne sett et foredrag på nytt? Her finner du opptak av foredragene.

h

Seniorene blir lengst hos samme arbeidsgiver

Over halvparten av 50-åringene jobber for samme arbeidsgiver når de er 60 år. Blant 55-åringene er de fleste er ute av arbeidslivet når de har fylt 65 år.

h

Hva koster sykefraværet for bedriftene?

Det er bra med en debatt om kostnadene ved sykefravær, men den må bygge på korrekte tall.

h

Store kjønnsforskjeller innen uføretrygd

Det er langt flere kvinner enn menn som mottar uføretrygd. Blant de over 45 år er andelen om lag 1,5 ganger så høy.

h

Blir det flere på langvarige helseytelser?

De siste årene har det blitt flere på uføretrygd og færre på arbeidsavklaringspenger. En ny infografikk viser utviklingen i det totale antallet mottakere av disse to helserelaterte ytelsene.

h

Økt skatt, redusert velferd eller flere i arbeid?

En ny NAV-prognose spår vesentlig økte trygdeutgifter fram mot 2060. Fortsetter vi som i dag, kan det bli vanskelig å opprettholde dagens velferdsnivå.

h

Slik følger NAV nordmenn gjennom livet

NAV er samfunnets sikkerhetsnett og skal blant annet hjelpe oss om vi blir syke, mister jobben eller har økonomiske problemer.

h

NAV mot 2030

I løpet av relativt få år vil Norges befolkning og arbeidsliv være til dels dramatisk endret. Det får konsekvenser for oss i NAV.

h

Hvordan måler vi arbeidsledigheten?

Vi møter ofte påstander om at alle som mottar arbeidsavklaringspenger egentlig er arbeidsledige. Men hva mener vi egentlig med arbeidsledighet?