Hopp til hovedinnholdet

Et nettmagasin for medarbeidere i NAV og alle andre som er opptatt av arbeid og velferd

Blir det flere på langvarige helseytelser?

De siste årene har det blitt flere på uføretrygd og færre på arbeidsavklaringspenger. En ny infografikk viser utviklingen i det totale antallet mottakere av disse to helserelaterte ytelsene.

NAV mot 2030

I løpet av relativt få år vil Norges befolkning og arbeidsliv være til dels dramatisk endret. Det får konsekvenser for oss i NAV.

Hvordan måler vi arbeidsledigheten?

Vi møter ofte påstander om at alle som mottar arbeidsavklaringspenger egentlig er arbeidsledige. Men hva mener vi egentlig med arbeidsledighet?