Her er NAVs medierapport for 2018

For sjette gang lager vi i NAV vår egen medierapport. Målet er at organisasjonen skal lære av kontakten vi har hatt med media gjennom året.

Seks mediesaker der NAV satte dagsordenen i 2018

NAV ønsker å være til stede i samfunnsdebatten. Derfor tar vi ofte kontakt med redaksjoner om saker for å bidra med kunnskap og faglige råd. Her er noen saker som fikk mye oppmerksomhet i fjor.

Tallene som beskriver mediedekningen av NAV i 2018

I 2018 var det markant færre oppslag om NAV enn tidligere år. Nedgangen er jevnt fordelt på både medietype og kildekategori.

Slik bidro sosiale medier til å løse NAVs samfunnsoppdrag i 2018

NAV ønsker å møte brukerne der de er, også på sosiale medier. Noen av NAV-kontoene skal hjelpe brukere til å finne fram blant NAVs ytelser og tjenester, mens andre sprer kunnskap om arbeids- og velferdsområdet.

Dette er NAVs verktøykasse i mediearbeidet

NAV blir vi omtalt i media cirka fire ganger i timen – året rundt! Det stiller krav til NAV om å svare godt og raskt. Her får du en oversikt over de viktigste verktøyene, utfordringene og målene for pressearbeidet vårt gjennom 2018.

Fem mediesaker NAV trakk lærdom av i 2018

Noen mediesaker er mer krevende å håndtere enn andre. Her er fem av sakene som var ekstra utfordrende.

Sju mediesaker der NAV satte dagsorden i 2017

NAV ønsker å være til stede i samfunnsdebatten. Derfor tar vi ofte kontakt med redaksjoner om saker der vi vil bidra med kunnskap og faglige råd. Her er noen slike saker som fikk mye oppmerksomhet i fjor.

Her er NAVs medierapport for 2017

For sjette gang gir vi i NAV ut vår egen medierapport. Målet er at organisasjonen skal lære av kontakten vi har hatt med media gjennom året.

Fem mediesaker NAV trakk lærdom av i 2017

Noen mediesaker er mer krevende å håndtere enn andre. Her er fem av sakene som var ekstra utfordrende.

NAV Kontaktsenter vant prisen «Årets beste kundeservice» på Social Media Days. Foto: Anne-May Johansen

Derfor er NAV til stede i sosiale medier

NAV har de siste årene tatt store steg for å nå ulike brukergrupper i sosiale medier. I 2017 resulterte dette blant annet i at NAV Foreldrepenger på Facebook fikk prisen for årets beste kundeservice i sosiale medier, mens NAV Jobblyst ble nominert til årets beste Facebook-side.

Slik dekket mediene NAV i 2017

I 2017 ble det skrevet flere positive enn negative saker om NAV. Sammenliknet med året før har imidlertid andelen negative saker økt og andelen positive saker gått ned.

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng under et intervju med NRK.

Hvordan jobber NAV med mediesaker?

NAV er ofte i medienes søkelys – faktisk blir vi omtalt på en eller annen måte i media cirka fire ganger i timen – året rundt! Dette stiller krav til at NAV kan svare godt og raskt. Her får du en oversikt over de viktigste verktøyene, utfordringene og målene for pressearbeidet vårt gjennom 2017.