Hopp til hovedinnholdet

Et nettmagasin for medarbeidere i NAV og alle andre som er opptatt av arbeid og velferd

Her er NAVs medierapport for 2018

For sjette gang lager vi i NAV vår egen medierapport. Målet er at organisasjonen skal lære av kontakten vi har hatt med media gjennom året.

Dette er NAVs verktøykasse i mediearbeidet

NAV blir vi omtalt i media cirka fire ganger i timen – året rundt! Det stiller krav til NAV om å svare godt og raskt. Her får du en oversikt over de viktigste verktøyene, utfordringene og målene for pressearbeidet vårt gjennom 2018.

Seks mediesaker der NAV satte dagsordenen i 2018

NAV ønsker å være til stede i samfunnsdebatten. Derfor tar vi ofte kontakt med redaksjoner om saker for å bidra med kunnskap og faglige råd. Her er noen saker som fikk mye oppmerksomhet i fjor.

Her er NAVs medierapport for 2017

For sjette gang gir vi i NAV ut vår egen medierapport. Målet er at organisasjonen skal lære av kontakten vi har hatt med media gjennom året.

Sju mediesaker der NAV satte dagsorden i 2017

NAV ønsker å være til stede i samfunnsdebatten. Derfor tar vi ofte kontakt med redaksjoner om saker der vi vil bidra med kunnskap og faglige råd. Her er noen slike saker som fikk mye oppmerksomhet i fjor.

Slik dekket mediene NAV i 2017

I 2017 ble det skrevet flere positive enn negative saker om NAV. Sammenliknet med året før har imidlertid andelen negative saker økt og andelen positive saker gått ned.

Hvordan jobber NAV med mediesaker?

NAV er ofte i medienes søkelys – faktisk blir vi omtalt på en eller annen måte i media cirka fire ganger i timen – året rundt! Dette stiller krav til at NAV kan svare godt og raskt. Her får du en oversikt over de viktigste verktøyene, utfordringene og målene for pressearbeidet vårt gjennom 2017.

Derfor er NAV til stede i sosiale medier

NAV har de siste årene tatt store steg for å nå ulike brukergrupper i sosiale medier. I 2017 resulterte dette blant annet i at NAV Foreldrepenger på Facebook fikk prisen for årets beste kundeservice i sosiale medier, mens NAV Jobblyst ble nominert til årets beste Facebook-side.