h

Tar doktorgrad om unge med arbeidsavklaringspenger

NAV og helsetjenesten bør ha et formalisert samarbeid om å hjelpe unge mennesker som mottar arbeidsavklaringspenger, ifølge NAV-forsker Frøydis Bakken. Hun er i gang med en doktorgrad som finansieres av egen arbeidsplass og Forskningsrådet.

h

Trøndelag er samlet til ett NAV-rike: Vi er i rute, men har langt igjen, sier regiondirektøren

h

Personvernets høye beskytter

Anders Holt skal sikre at NAV ivaretar personvernet for både ansatte og brukere.

h

Opptur med digital sykmelding

Tre måneder etter at den digitale sykmeldingen ble tilgjengelig i hele landet, er den tatt i bruk av de aller fleste. Men den har fortsatt noen «barnesykdommer».

h

Med Hyggen mot veggen

NOVA-forsker Christer Hyggen har funnet ut at de som har vært på arbeidstrening gjennom NAV vurderes som mindre attraktive enn de som ikke har vært det. Men han innrømmer at undersøkelsen har sine svakheter.

h

Travle dager for direktøren

Enda flere år med ukependling skremte ikke Kjell Hugvik fra å søke jobben som arbeids- og tjenestedirektør.