Hopp til hovedinnholdet

Et nettmagasin for medarbeidere i NAV og alle andre som er opptatt av arbeid og velferd

Opptur med digital sykmelding

Tre måneder etter at den digitale sykmeldingen ble tilgjengelig i hele landet, er den tatt i bruk av de aller fleste. Men den har fortsatt noen «barnesykdommer».

Med Hyggen mot veggen

NOVA-forsker Christer Hyggen har funnet ut at de som har vært på arbeidstrening gjennom NAV vurderes som mindre attraktive enn de som ikke har vært det. Men han innrømmer at undersøkelsen har sine svakheter.

Travle dager for direktøren

Enda flere år med ukependling skremte ikke Kjell Hugvik fra å søke jobben som arbeids- og tjenestedirektør.