Hopp til hovedinnholdet

Et nettmagasin for medarbeidere i NAV og alle andre som er opptatt av arbeid og velferd

Libe Rieber-Mohn, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte

Den nye tolkeloven bedrer rettssikkerhet og kommunikasjon 

1. januar fikk Norge sin splitter nye tolkelov. Det er en god start på det nye året. Å forstå og gjøre seg forstått er helt sentralt i møtet mellom befolkningen og det offentlige.

Christian Østergaard Madsen

lektor ved Forskningscenter for Offentlig IT, IT-Universitetet i København

Digitalisering gir ikke nødvendigvis bedre tjenester til innbyggerne

Når vi hører om digitalisering i offentlig debatt og i politiske strategier, handler det ofte om hvor dyktige vi er her i Skandinavia og om de mange gevinstene vi kan oppnå. Men stemmer det?

Hans Christian Holte, arbeids- og velferdsdirektør og Idar Kreutzer, adm. dir. Finans Norge

Til deg som sliter med å betale regningene

Gjennom koronapandemien har mange fått et ufrivillig nært forhold til både NAV og banken. Mange er blitt arbeidsledige og fått lavere inntekt, samtidig som regningene fortsetter som før. Dette er tiden for å søke råd om økonomi og gjeld, og vi er mange som kan hjelpe.

Elisabeth Ugreninov, forsker II og Vegar Bjørnshagen, stipendiat

NOVA/OsloMet

Rullestolbrukere inviteres sjelden til jobbintervju

Rullestolbrukere må søke på nesten dobbelt så mange jobbutlysninger for å bli invitert til et jobbintervju som likt kvalifiserte søkere uten funksjonsnedsettelser.

Hans Christian Holte

Arbeids- og velferdsdirektør

Tiltak for et bedre NAV

Tirsdag 13. oktober fikk Stortinget en redegjørelse av arbeids- og sosialministeren om konklusjonene fra granskingsutvalgets rapport om EØS-saken. Det er en klar forventing om at påpekte svakheter må rettes opp. NAV er i gang. 

Anne Hege Strand og Arne B. Grønningsæter

forskere, Fafo

Positive resultater for NAVs ungdomsinnsats

Selv om evalueringen vår ikke viser en effekt på overgang til arbeid, har den forsterkede ungdomsinnsatsen ført til forbedringer for unge NAV-brukere.

Ragnhild Laird Iversen

Religionsviter, Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Sprikende håndtering av religiøse reservasjoner

Det er opp til NAV-ansatte å vurdere om en person av religiøse årsaker har rett til å takke nei til lønnet arbeid, men både retningslinjer og skjønnsvurderinger spriker.

Ellen Andenæs

Førsteamanuensis Institutt for språk og litteratur, NTNU

Den vanskelige balansen mellom nærhet og distanse

Mye står på spill for brukere i møter på NAV. Sterke følelser kan skape utfordringer for både brukere og veiledere.

Sigrun Vågeng

Arbeids- og velferdsdirektør

Den store stresstesten

Koronakrisen er en massiv stresstest av det norske sikkerhetsnettet og velferdsytelsene.