Stein Nilsen Fastlege og rådgivende overlege i NAV
h

Fastleger i skvis

Fastlegene strever med å balansere hensynene til pasienten, samfunnet og seg selv.

Knut Fossestøl, forskningsleder Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet
h

Kunnskapsbasert styring – lettere sagt enn gjort

Når politikerne vil gi NAV-kontorene økt myndighet og handlefrihet, må de også akseptere at det er lov å prøve og feile.

Vibeke Hammer Madsen, direktør i Virke
h

Arbeidsgivere kan aldri få nok av NAV

Arbeidsgivere mangler redskapene og støtten de trenger for å gi enda flere personer en mulighet.

Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør
h

NAV leder an i offentlig digitalisering

Ole Christian Lien Seksjonssjef i Kunnskapsavdelingen/Arbeids- og velferdsdirektoratet
h

Pensjonsforhandlinger med konsekvenser for mange

Cathrine Talleraas Doktorgradsstipendiat, Institutt for fredsforskning (Prio)
h

Ubegrunnede antagelser om trygdeeksport

Kathrine Haugland Martinsen Leder, profesjonsrådet for sosionomer i Fellesorganisasjonen
h

Sosionomer må få en viktigere rolle i NAV

Ole Christian Lien Seksjonssjef i Kunnskapsavdelingen
h

NAV mot 2030

I løpet av relativt få år vil Norges befolkning og arbeidsliv være til dels dramatisk endret. Det får konsekvenser for oss i NAV.