Svein Bergum Førsteamanuensis Høgskolen i Innlandet
h

Hvordan henge med som mellomleder i NAV ved økt digitalisering?

Stadig flere digitale tjenester og kommunikasjonskanaler i NAV påvirker ikke bare brukere og veiledere, men også mellomledernes rolle.

Ida Seljeseth Doktorgradsstipendiat i Retorikk og språklig kommunikasjon, UiO
h

Det enkle er ikke alltid det beste

Norske myndigheter har problemer med å gjøre seg forstått. De løses ikke ved å velge den enkleste av to alternative formuleringer.

Ida Bring Løberg Doktorgradsstipendiat OsloMet
h

Digitaliseringens dilemmaer

Digital kommunikasjon mellom brukere og NAV-veiledere gjør veilederen mer tilgjengelig, men brukeren blir mindre synlig. Det skaper dilemmaer for NAV-veiledere.

Angelika Schafft seniorforsker, Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet
h

Dørene må åpnes for utviklingshemmede

Etter skolegang og i møte med NAV, blir dørene til de vanlige bedriftene lukket for psykisk utviklingshemmede.

Astrid Solberg og Kari Anne Holte Norce
h

Bedrifter må se unge som en ressurs, ikke risiko

Bedrifter som ser et handlingsrom for å inkludere unge, er de som lykkes best med dette arbeidet. NAV bør derfor hjelpe hver enkelt bedrift med å utforske mulighetene som finnes.

Lars Inge Terum Professor ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet
h

Kunnskap og politikk er ikkje to sider av same sak

Politikk og tenesteutvikling har aldri vore så kunnskapsbasert som den er i dag, men kunnskap er berre ei av fleire kjelder når politikk skal utformast.

Torbjørn Larsen, IT-direktør i NAV
h

Livet er en strøm av hendelser

Det er ikke olje eller fisk som blir Norges viktigste ressurs i fremtiden. Det er data.

Johannes Sørbø Seniorrådgiver og arbeidsmarkedsekspert i Arbeids- og velferdsdirektoratet
h

Hvor ble de av etter oljekrisen?

Både Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal har høyere ledighet enn før oljekrisen, men de fleste har fått seg ny jobb.

Marianne Røsby Produkteier i NAV-prosjektet Plattform for arbeidsmarkedet og veileder ved NAV Bærum
h

Det er mange dyktige mennesker mellom to jobber

Hvorfor er det da tabu å være arbeidsledig?

Stein Nilsen Fastlege og rådgivende overlege i NAV
h

Fastleger i skvis

Fastlegene strever med å balansere hensynene til pasienten, samfunnet og seg selv.

Knut Fossestøl, forskningsleder Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet
h

Kunnskapsbasert styring – lettere sagt enn gjort

Når politikerne vil gi NAV-kontorene økt myndighet og handlefrihet, må de også akseptere at det er lov å prøve og feile.

Vibeke Hammer Madsen, direktør i Virke
h

Arbeidsgivere kan aldri få nok av NAV

Arbeidsgivere mangler redskapene og støtten de trenger for å gi enda flere personer en mulighet.

Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør
h

NAV leder an i offentlig digitalisering

Ole Christian Lien Seksjonssjef i Kunnskapsavdelingen/Arbeids- og velferdsdirektoratet
h

Pensjonsforhandlinger med konsekvenser for mange

Cathrine Talleraas Doktorgradsstipendiat, Institutt for fredsforskning (Prio)
h

Ubegrunnede antagelser om trygdeeksport

Kathrine Haugland Martinsen Leder, profesjonsrådet for sosionomer i Fellesorganisasjonen
h

Sosionomer må få en viktigere rolle i NAV

Ole Christian Lien Seksjonssjef i Kunnskapsavdelingen
h

NAV mot 2030

I løpet av relativt få år vil Norges befolkning og arbeidsliv være til dels dramatisk endret. Det får konsekvenser for oss i NAV.