Først litt statistikk:

Ved utgangen av april var det til sammen 86 400 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV (bruttoledigheten). Det er 14 000 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,6 prosent i fjor. Tallene er nylig publisert på nav.no og det er gode tall. Arbeidsledigheten går ned. Flere er i jobb nå enn på lenge.

Tall vs mennesker

Tall er tall, men mennesker har en historie å fortelle. Jeg har i over ti år hjulpet mennesker ut i jobb, alltid med samme utgangspunkt: Det er mange dyktige mennesker mellom to jobber. Hver dag møter jeg mennesker som har et ønske om å jobbe, om å være til nytte, om å være en del av flokken. Det er grunnleggende behov for oss å være del av et fellesskap. Vi vil bidra, vi vil gå på jobben og bruke det vi har lært.

Et arbeidsmarked i endring

I dagens arbeidsmarked er det mange som opplever å miste jobben, og trolig vil det bli vanligere å ha kortere arbeidsforhold på CV’en enn i dag. Endringstakten øker. Firmaet du jobber i må kanskje nedbemanne, prosjektet du deltok i ferdigstilles, det er omorganisering og sammenslåing av stillinger, flytting av bedriften til et annet sted i landet eller konkurs. Det betyr ikke at det oppleves som greit å miste jobben. Tvert i mot. Du ønsket kanskje å fortsette å jobbe der du var ansatt, men må likevel slutte. Mange opplever sorg og frustrasjon over å miste jobben, og hvis det i tillegg tar tid å komme i ny jobb, øker stressfølelsen og frustrasjonen. Kanskje opplever du det som skam å registrere deg som arbeidsledig og er usikker i møtet med NAV. Det kan være lenge siden du sist oppdaterte CV og skrev søknader, og ikke vet du hvordan du skal få oversikten over arbeidsmarkedet heller. Vi identifiseres ofte med hva vi gjør, og et vanlig spørsmål i sosiale sammenhenger er, ”Hva jobber du med da?” Du er uten jobb, men jobben du har foran deg nå, er den viktigste du kan ha; nemlig å selge deg selv tilbake til arbeidsmarkedet.

Det er ikke unormalt å være uten jobb

Det er ikke alltid lett å legge en plan når du plutselig har hele dagen til rådighet. Du tenker at ”alle andre” går på jobb om morgenen, bare ikke du. I avisene står det at arbeidsledigheten er den laveste siden 2009, og du tenker kanskje at det er må jo være helt unormalt å være uten jobb nå. Mitt budskap til deg er at du tar feil! Det er helt normalt å være uten jobb en periode og det er helt vanlig at det tar tid å komme i ny jobb. Dette må vi snakke mer om og støtte hverandre når det skjer. For det kan skje oss alle. Jeg har selv vært arbeidssøker og har lovet meg selv at jeg aldri skal glemme den følelsen jeg hadde da jeg gikk over dørstokken hos NAV. Etter å ha sagt opp jobben min, hadde jeg etablert eget firma og skulle møte min veileder fordi jeg hadde søkt om å beholde dagpenger under etablering. Det fikk jeg avslag på. NAV og jeg var enige om at jeg skulle finne en deltidsjobb slik at jeg hadde inntektssikring mens jeg bygget opp min konsulentvirksomhet.

Da jeg noen uker senere møtte opp på et jobbsøkerkurs i regi av NAV, var jeg skikkelig forutinntatt og tenkte at jeg var den eneste ”normale” der. Jeg hadde jo vært modig og startet eget firma, og trengte bare hjelp til å få en deltidsjobb og ekstra inntekt. Alle vet jo at det tar tid å tjene penger når man starter eget firma. Jeg tok feil i at jeg var den eneste normale. Selvsagt gjorde jeg det, og jeg skammer meg fortsatt over at jeg hadde den holdningen. Da de andre kursdeltakerne hadde presentert seg, gikk det opp for meg at jeg var jo bare én av mange helt vanlige mennesker som trengte jobb. Det lærte meg noe om å være ydmyk i møte med nye mennesker.

//

Ikke gi opp. Legg en plan. Du får jobb.

MARIANNE RØSBY, PRODUKTEIER OG VEILEDER I NAV

Når du er ”mellom to jobber”, er målet å få ny jobb. Noen er heldige og får raskt ny jobb, men de fleste opplever at det tar tid og krever egeninnsats. Ingen gjør jobben for deg. Du skal skrive en god CV, og den skal tilpasses de ulike jobbene du søker. I tillegg må søknaden være så god at du blir invitert til intervju. Der skal du utdype hvorfor de skal ansette nettopp deg, og ofte konkurrerer du med andre som også er ”dyktige mennesker mellom to jobber”. Så kan det være du ikke får jobben, og det kan være krevende fordi du både brukte mye tid og energi på å få den og kanskje også hadde lyst på den. Det å bli avvist, kan være krevende, og særlig fordi du må i gang igjen med nye søknader og intervjuprosesser. Det er litt kjærlighetssorg for hvert avslag.

Ikke gi opp. Legg en plan. Du får jobb. Be om hjelp. Bruk nettverket ditt. Ikke gå i "jeg-tar-hva-som-helst-fella. Da blir du utydelig. Men vær åpen for at du kan bruke kompetansen din flere steder. Øv deg på å fortelle hva du har av kompetanse og hva du ønsker å jobbe med. Det kan hende du må øve på å formidle det. Stå foran speilet og snakk til deg selv, eller øv med en venn.

Da jeg hadde sagt opp jobben min og skulle fortelle hva jeg hadde bidratt med, kom jeg først ikke på noen ting. Men jeg hadde jo gjort mye bra. Måtte bare hente det frem igjen. Før du kan overbevise en arbeidsgiver om å ansette deg, må du overbevise deg selv. Måten å gjøre det på kan være å skrive ned eksemplene som beskriver det du kan. Hvis du for eksempel ønsker å si til en arbeidsgiver at du er en god selger, må du gi et eksempel på det. Er du fleksibel? Hva betyr det for deg? Pass deg for å gå i fella ved å ramse opp masse egenskaper du har sett på andre. Ikke bruk setninger som ”jeg jobber like godt selvstendig som i team” uten å vite hva DU legger i det. Hvis du synes det er vanskelig å komme på noe, kan du spørre de som kjenner deg godt. Kolleger, venner eller naboer for eksempel. Det kan være lettere og i tillegg er det styrkende for selvfølelsen å høre det fra andre.

Til slutt: Jeg håper vi kan normalisere det å være mellom to jobber. At det er vanlig. Og at det går bra for de fleste å komme tilbake i jobb. Lykke til med jobbsøking hvis du er en av de mange dyktige menneskene som er mellom to jobber akkurat nå. Jeg heier på deg!

Teksten ble først publisert på LinkedIn 1. mai 2018