Det er ikke smertefritt å digitalisere offentlige tjenester. Det erfarte vi i NAV da vi fjernet utbetalingsslippen til pensjonistene.

I stortingsmeldingen «Digital Agenda» (2016) heter det at det offentlige skal legge til rette for et digitalt førstevalg; digital samhandling skal være hovedregelen for kontakt mellom bruker og forvaltning. Det er ingen liten ambisjon for en stor etat: Vi forvalter 60 ulike ytelser, vi har over 300 ulike IT-systemer og vi har 127 millioner henvendelser hvert år. Det er mye som skal endres før vi har løsninger som fungerer godt for alle. Alle brukerne våre applauderer ikke at tjenester og rutiner endres, men for noen grupper er digitalisering synonymt med både gevinster og begeistring.

Enklere løsninger

NAV lanserte nylig digital sykmelding. Løsningen gjør det enklere for den sykmeldte, som slipper å sende skjemaer i posten eller møte opp på jobben for å levere papirlappen. Og løsningen er god for arbeidsgivere: Tid og ressurser blir frigjort, manuelle rutiner kan droppes.
Husbanken i Drammen er en av de første bedriftene som har tatt i bruk digital sykmelding, og  både brukere og ledelse er storfornøyde, skrev Drammens Tidende nylig: "Den sykmeldte leverer sykmeldingen med to tastetrykk, sjefen finner oversikt over "sine" sykmeldte medarbeidere på nav.no. "Raskt og enkelt. Som å logge seg på i nettbanken", sa Husbanken."
Både de og vi sparer masse papirarbeid.

Landets største IT-prosjekt

Det pågår mange store og små IT-prosjekter i NAV, vi digitaliserer og automatiserer sentrale velferdsordninger. Prosjektet som utvikler nye løsninger for foreldrepenger og andre stønader i forbindelse med fødsel, er for tiden landets største IT-prosjekt, og denne uken var arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie hos oss for å teste den nye løsningen. Hun likte det hun så: "Dette er lettvint for brukerne, det er i rute og på budsjett."

//

Det handler strengt tatt ikke om IT-utvikling, det handler om å utvikle NAV

SIGRUN VÅGENG

Vi har brukt det siste året på å bygge en ny saksbehandlingsløsning med høy grad av automatisering. Her gjenbruker vi informasjon vi allerede har, bidrar til lovendringer, forenkler tekster, gjør vilkår maskinelt lesbare og omformer skjemaer til digitale dialoger.

Erstatter eldgammelt system

Dette har NAV gjort før. Vi digitaliserte alderspensjon i 2011, uføretrygd 2015 og vi løftet disse ytelsene ut av det eldgamle systemet Infotrygd. Løsningen skal utvikles gradvis og erstatte gamle systemer, ytelse for ytelse. Først ut er engangsstønaden, foreldrepenger følger på til høsten og forhåpentlig bevilger Stortinget penger slik at sykepenger og andre ytelser får sine versjoner av saksbehandlingsløsningen gjennom et Prosjekt 3.
Vi lager også ny stillings- og CV-base. Det blir lettere for arbeidsgivere å finne den kompetansen de trenger og lettere for arbeidssøkere å se jobbmulighetene. Den gamle løsningen var 15 år og utgått på dato.

Lista er lengre enn dette, og de fleste utviklingsprosjektene våre handler om å forenkle og effektivisere hverdagen til brukerne. Det omfatter ikke bare folk flest, men i høyeste grad også arbeidsgivere.

Kontinuerlig prosess

NAV er på at godt preparert spor i IT-utviklingen, som har en total prislapp på 3,7 milliarder kroner. Det er slutt på de tider der man tar noen digitale løft og stor-prosjekter og tenker at man er i mål. Dette er nå en kontinuerlig prosess. Og det handler strengt tatt ikke om IT-utvikling, det handler om å utvikle NAV.
I juni vant NAV Digitaliseringsprisen for den digitale sykefraværsoppfølgingen. I høst ble vår IT-sjef kåret til "Årets digitaliseringsleder", og vi opplever at mange av landets mest kompetente IT-folk vil jobbe hos oss.
Jeg er stolt av alt vi får til. Vi leverer på tid og kostnader og ser at brukerne liker det de får. Vi er godt i gang med å bygge neste generasjons velferdsløsninger.