Hopp til hovedinnholdet

Et nettmagasin for medarbeidere i NAV og alle andre som er opptatt av arbeid og velferd

Kjetil Bjorvatn

Professor, Norges Handelshøyskole (NHH)

En god plan for hverdagen fikk flere unge i jobb

Vår forskning viser at det ikke skal så mye til for å endre kursen. En god plan for endring av hverdagsvaner gjorde at unge arbeidsledige kom raskere i jobb.

Øystein Spjelkavik

seniorforsker AFI, OsloMet

Arbeidsinkludering: Hybridmodell førte til samskaping

Vårt forsøksprosjekt viser at et tett samarbeid mellom NAV-veiledere og virksomheter fikk to av tre i jobb, og begge parter økte sin kompetanse om arbeidsinkludering.

Tonje Fyhn

Forsker III, NORCE Norwegian Research Centre AS

Norske arbeidsplasser er stort sett positive til mangfold

De positive effektene av mangfold i arbeidslivet løftes frem av næringslivsledere, organisasjonskonsulenter og politikere. På arbeidsplassene er det flere nyanser, viser vår forskning.

Sidsel Therese Natland

Førsteamanuensis, Institutt for sosialfag, OsloMet

Gode relasjoner gir gode brukeropplevelser

Når NAVs brukere synes de blir sett og hørt av en veileder som har tid til dem, opplever de hjelpen som god.

Håkon Solbu Trætteberg

Forsker II, Institutt for samfunnsforskning

Ulike erfaringer med aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere

NAV-ansatte er stort sett positive til aktivitetsplikten for unge mottakere av økonomisk sosialhjelp, mens blant mottakerne er bildet mer sammensatt. Også innholdet i aktivitetene varierer mye mellom NAV-kontorene.

Helene Berg

forsker, Proba Samfunnsforskning

Ulike veier til arbeidsinkludering

Selv om AAP som lønnstilskudd ser ut til å være det oppfølgingstiltaket som har størst effekt for å få folk i jobb, er det også andre dimensjoner som spiller inn for å måle suksess.

Ida Seljeseth

Doktorgradsstipendiat i Retorikk og språklig kommunikasjon, UiO

Det enkle er ikke alltid det beste

Norske myndigheter har problemer med å gjøre seg forstått. De løses ikke ved å velge den enkleste av to alternative formuleringer.

Ida Bring Løberg

Doktorgradsstipendiat OsloMet

Digitaliseringens dilemmaer

Digital kommunikasjon mellom brukere og NAV-veiledere gjør veilederen mer tilgjengelig, men brukeren blir mindre synlig. Det skaper dilemmaer for NAV-veiledere.

Angelika Schafft

seniorforsker, Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet

Dørene må åpnes for utviklingshemmede

Etter skolegang og i møte med NAV, blir dørene til de vanlige bedriftene lukket for psykisk utviklingshemmede.

Astrid Solberg og Kari Anne Holte

Norce

Bedrifter må se unge som en ressurs, ikke risiko

Bedrifter som ser et handlingsrom for å inkludere unge, er de som lykkes best med dette arbeidet. NAV bør derfor hjelpe hver enkelt bedrift med å utforske mulighetene som finnes.

Lars Inge Terum

Professor ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet

Kunnskap og politikk er ikkje to sider av same sak

Politikk og tenesteutvikling har aldri vore så kunnskapsbasert som den er i dag, men kunnskap er berre ei av fleire kjelder når politikk skal utformast.

Torbjørn Larsen, IT-direktør i NAV

Livet er en strøm av hendelser

Det er ikke olje eller fisk som blir Norges viktigste ressurs i fremtiden. Det er data.