Hopp til hovedinnholdet

Et nettmagasin for medarbeidere i NAV og alle andre som er opptatt av arbeid og velferd

Johannes Sørbø

Seniorrådgiver og arbeidsmarkedsekspert i Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor ble de av etter oljekrisen?

Både Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal har høyere ledighet enn før oljekrisen, men de fleste har fått seg ny jobb.

Stein Nilsen

Fastlege og rådgivende overlege i NAV

Fastleger i skvis

Fastlegene strever med å balansere hensynene til pasienten, samfunnet og seg selv.

Knut Fossestøl, forskningsleder Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet

Kunnskapsbasert styring – lettere sagt enn gjort

Når politikerne vil gi NAV-kontorene økt myndighet og handlefrihet, må de også akseptere at det er lov å prøve og feile.

Ole Christian Lien

Seksjonssjef i Kunnskapsavdelingen

NAV mot 2030

I løpet av relativt få år vil Norges befolkning og arbeidsliv være til dels dramatisk endret. Det får konsekvenser for oss i NAV.