Som fastlege møter jeg daglig pasienter med kroppslige symptomer på stress og psykisk overbelastning. Mange har store omsorgsoppgaver og sliter med å få hverdagskabalen til å gå opp. Mange opplever at de må være helt friske for å mestre arbeidshverdagen, og en sykmelding er eneste utvei.

Men vi kan ikke sykmelde oss fra selve livet.

Arbeid er en arena for mestring

Konsekvensene av å tenke at man må være i toppform for å jobbe, kan bli alvorlige. Undersøkelser viser at er du sykmeldt 4-6 uker fra jobben, kan du miste troen på at du kan jobbe, uavhengig av sykdomsdiagnose.

Verdens helseorganisasjons definisjon av helse fra 1948 lyder som følger: «Helse er en tilstand av fullstendig fysisk, mental og sosial velvære, og ikke bare fravær av sykdom eller skade». Jeg tror ikke mange av oss hadde erklært oss for friske om vi skulle brukt den definisjonen. Den er heldigvis nå endret til «evnen til å tilpasse seg eller mestre mentale eller fysiske utfordringer».

//

Du kan ikke hvile deg frisk fra en depresjon eller angst

CATHRINE ABRAHAMSEN, FASTLEGE

Kanskje må vi snakke mer om hvordan vi mestrer og tilpasser oss livets «mentale og fysisk utfordringer». Skapes det arbeidskulturer hvor det er akseptert å ha «dårlige» dager, vil det kunne skape en raushet og en opplevelse av å bli tålt som man er. Det er inkluderende arbeidsliv i praksis. Et enkelt tiltak er å bli bevisst hvordan vi møter en kollega som sliter. Hva med å si: «Så bra at du kom likevel», fremfor «Kanskje du trenger en sykmelding?»

Et nylig publisert doktorarbeid viser at der lederen bryr seg om sine arbeidstageres helse i serviceyrker, fører til færre sykmeldte. Annen forskning viser at arbeid er helsefremmende og en arena for mestring, utvikling og sosial støtte, en støtte vi kanskje trenger aller mest når vi ikke er på topp.

Holdninger og kunnskap er avgjørende

En sykmelding er behandling, ikke «fri». Jeg har mange pasienter med kroniske sykdommer. Noen av disse trenger sykmelding som behandling i tunge perioder, og de friskmeldes når den er over. Aller helst en gradert sykmelding, hvor pasienten har kontakt med arbeidsplassen mens de er i behandling. Disse pasientene friskmeldes raskere, fordi de opplever støtte fra kolleger, opplever mestring ved å jobbe, samt at de ser nytten av å ha struktur i hverdagen.

Sykmelding er ikke bare et anliggende mellom lege og pasient. Pasientens holdninger og kunnskap er ofte avgjørende. Sannsynligheten for sykmelding øker hvis pasienten og pårørende mener at hvile er god behandling, og at arbeid forårsaker eller forverrer plagene. Hvis pasienten i tillegg får støtte av leder, familie og venner på at hun må «være helt frisk» før hun skal jobbe, øker sannsynligheten for en enda lenger sykmeldingsperiode.
Du kan ikke hvile deg frisk fra en depresjon eller angst. Det gir deg bare mer tid til å gruble og bekymre deg. En sykmelding har, som alle andre behandlinger, virkninger og bivirkninger. Sykmeldingens bivirkning er at man får en bekreftelse på at man ikke mestrer jobben.

Jobbfokusert kognitiv terapi

Jeg har tro på en holdningsendring hos oss alle, både fastleger, arbeidsgivere, pårørende, kolleger, NAV, og ikke minst pasientene selv.
Et godt eksempel på at det nytter, er befolkningens holdningsendring til bruk av antibiotika. Siden 2012 er den totale bruken av antibiotika blitt redusert med 21 %.

Som fastlege oppsummerer jeg ofte konsultasjonen med å si: «Vi slipper heldigvis å bruke antibiotika». I dag er de fleste pasienter glad for det. Slik var det ikke for bare noen år siden. Endringen er blant annet et resultat av god folkeopplysning.

Skal vi hjelpe folk tilbake til jobb, viser ny forskning at vi må ha fokus på jobben i samtalene – såkalt jobbfokusert kognitiv terapi. Det hjelper. Å lære meg kognitiv terapi er det mest nyttige jeg har gjort de siste 12 årene jeg har jobbet som lege.

Kanskje kan jeg om noen år kan si til mine pasienter: «Vi slipper heldigvis å bruke sykmelding».

 

Teksten er en justert utgave av kronikken Når er vi for syke til å jobbe?, som ble publisert i VG 7.10.19. Cathrine Abrahamsen deltok også i NRKs Ukeslutt lørdag 12.10.19.