Hvert år rapporteres det om over 2 000 volds- eller trusselepisoder i NAV i registreringssystemet ASYS. Hendelser som bare blir registrert i kommunale systemer, kommer i tillegg.

I 2015 ble det registrert 2 444 hendelser, mens i 2017 var tallet 2 169.

De fleste hendelsene gjelder ulike former for trusler, men i fjor var det 31 personer som rapporterte at de var utsatt for fysiske angrep.
I den årlige medarbeiderundersøkelsen er andelen som oppgir at de har vært utsatt for vold eller trusler noe høyere, men likevel: De siste årene har det blitt stadig færre. I 2014 oppga 37 prosent av ansatte ved NAV-kontor at de hadde vært utsatt for trusler, mens i 2017 er tallet redusert til 27 prosent.
Andelen ansatte ved NAV-kontor som mener sikkerheten er ivaretatt, har økt fra 69 prosent i 2014 til 79 prosent i 2017.