På oppdrag fra Barne- og familiedepartementet sendte NAV den 3. juni en spørreundersøkelse om foreldrepenger til foreldre som fikk barn i 2019 og 2020.

Målet å få kunnskap om hva foreldre synes om foreldrepengeordningen.

–  Vi vil gjerne vite hva foreldre synes om fedrekvoten, tredeling av permisjonen, ulønnet permisjon og hvordan de fordeler permisjonstiden, sier kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt.

Han forteller at det er tredje gang NAV henvender seg direkte til foreldre for å få svar på et spørsmål som har stor politisk interesse.

–  Foreldrepengeperioden angår mange, og det er ulike meninger. Resultatene av undersøkelsen gir et godt faglig grunnlag for politikere. Vi håper flest mulig svarer på undersøkelsen, ikke bare fordi resultatene blir mer pålitelige jo flere som svare, men også fordi det er en unik mulighet til påvirke fremtidens regelverk på dette området, sier Åsholt

Undersøkelsen er sendt til 11 500 personer, og resultatene vil være klare høsten 2021

Hvis du har spørsmål om spørreundersøkelsen, kan du sende en e-post til nav.foreldrepengeundersokelsen@nav.no

07.06.21