https://memu.no/wp-content/uploads/2018/03/Asset-1tastatur.png

Har du lyst på jobb? Svar på sms!

NAV Marked i Rogaland dro i høst i gang et lite eksperiment. Det gikk ut på å bruke sms i markedsarbeidet for raskere å undersøke tilgjengeligheten som arbeidssøkere.

En gruppe arbeidssøkere ble valgt ut til stuntet og ble kjent med noen stillinger hos arbeidsgivere, som tok kontakt for å få hjelp til rekruttering. De kjørte et søk i NAVs fagsystem Arena på kompetanseord og fikk en liste med arbeidssøkere opp. Deretter sendte de en sms med lenke til stillingene.

Et eksempel kan være at NAV har fått inn et oppdrag og trenger en sveiser til en bestemt arbeidsgiver. Da sendes det ut en sms til potensielle ledige sveisere med spørsmål om de er klare for oppstart om en uke. Således blir det en service både for arbeidsgiver og arbeidstaker.
De fikk mange positive svar på dette stuntet.


FacebookTwitterLinkedInEmail