Digitalisering har mange ulike konsekvenser. Et økonomisk utslag er at NAV har spart mer enn 120 millioner kroner i porto de siste fem årene som følge av økt digitalisering. Fra å ha brukt 220 millioner kroner i 2013, brukte man ved utgangen av 2017 kun 97 millioner.

Det er en reduksjon på hele 55 prosent.

Trenden kommer til å fortsette: I februar 2018 sluttet NAV å sende en stor andel av brevene i posten til personer man vet ønsker å motta dem digitalt.