Fra og med i år rekvirerer NAV-kontorene D-nummer fra Skatteetaten elektronisk. Dermed er ventetiden kortet ned fra fire uker til én dag, samtidig som risikoen for feilutbetalinger og misbruk av identiteter blir mindre.

Årlig rekvirerer NAV over 20 000 D-nummer. Antallet er forventet å øke. I begynnelsen av april 2018 var det rekvirert 12 124 D-nummer. Det gjenstår fortsatt noen NAV-kontorer som ikke har den elektroniske løsningen tilgjengelig, men innen utgangen av mai skal ordningen gjelde for hele landet.

D-nummer tildeles personer som ikke kan få norsk fødsels- og personnummer, men som har en tilknytning til Norge. De fleste er arbeidsinnvandrere fra EØS-land og deres familiemedlemmer.

 

18.04.2018