I februar ble det publisert en ny tjeneste på nav.no hvor jobbsøkere kan kartlegge jobbsøkerkompetansen sin. Tjenesten består av en test som inneholder 19 spørsmål om:

  • Jobbsøkerprosessen
  • Finne relevante stillinger
  • Søke på jobber
  • Delta på jobbintervju

Meningen med testen er å gi jobbsøkerne økt innsikt og refleksjon om det å søke jobber, samt belyse hva de er flinke til og hva de kan bli bedre på. Resultatene på testen er konkrete forslag til hvordan de kan øke sin kompetanse som jobbsøkere.

Testen ligger på nav.no under veiviseren for arbeidssøkere (testlenke utløpt). Den er tilgjengelig for alle, og krever ikke innlogging. Resultatene blir ikke lagret eller delt med NAV.

Planen for 2018 er å utvide tjenesten med flere funksjoner og etter hvert inkludere den i registreringsprosessen for personer som melder seg arbeidsledige på nav.no. Resultatene fra brukere som er under oppfølging fra NAV vil da deles med veilederen. På denne måten blir veilederne bedre kjent med brukerne, veiledningen mer tilpasset og kvaliteten på veiledningen bedre.